Pracujeme na zdokonaľovaní našej technológie PLASMABIT® pre čisté a udržateľné zdroje energie ako alternatívu voči fosílnym palivám.

Dosiahli sme výsledky, ktoré sú dôkazom realizovateľnosti vŕtania a frézovania technológiou PLASMABIT®.

Prototyp našej technológie sa osvedčil v simulovaných podmienkach pre budúce využitie v geotermálnej energetike, olejárskom a ťažobnom priemysle. Potvrdil, že dokáže fungovať v extrémnych teplotách a tlaku, aké nájdeme hlboko pod zemskou kôrou.

PLASMABIT®

  • Plazma s teplotou 6000 stupňov Celzia pre vŕtanie a frézovanie
  • Lacnejšia a rýchlejšia ako bežné technológie
  • Bezkontaktná, bez opotrebovania a porúch
  • Odstraňuje všetky materiály – kov, káble, cement aj horninu
  • Zber dát v reálnom čase (RTDA)
  • Bezpečná a ekologická
PLASMABIT

19 grantov
16 unikátnych technologických vynálezov a technických riešení
2 úžitkové vzory
9 rokov výskumu a vývoja vo vŕtaní, výstavbe a zásahu do vrtov
Zastúpenie v 4 krajinách
110+ zamestnancov
20+ zamestnancov s VŠ vzdelaním 3. stupňa
60+ zamestnancov s VŠ vzdelaním 2. stupňa