Cenu ARCH udeľuje slovenský odborný časopis ARCH o architektúre a inej kultúre od roku 1998. Už po 22. krát porota zložená zo špičkových európskych architektov hodnotila desať domácich diel, ktoré vyberá redakčná rada časopisu ARCH. Kritériom nominácie je výnimočnosť diela a zároveň to, že bolo v uplynulom roku publikované na stránkach tohto periodika. Laureátom Ceny ARCH 2019 sa stala Výrobná hala s kanceláriami GA Drilling.

Autormi budovy sú Roman Žitňanský, Lukáš Kordík a Štefan Polakovič. Na interiérových prvkoch spolupracovali Ľubica Segečová (grafický dizajn) a Juraj Výboh (dizajn).

„Od začiatku nám bol sympatický ľudský aspekt tejto firmy – to, čím sa GA Drilling zaoberá, ľudia, ktorí v nej pracujú, ich bádanie v doteraz nepreskúmaných sférach, ale aj neformálna komunikácia. Vďaka prostrediu – kameňolomu pri prírodnej rezervácii, v ktorom je sídlo firmy zasadené, má tento areál potenciál stať sa veľmi príjemným priemyselným parkom. Málokedy sme konfrontovaní so zadaním navrhnúť administratívnu budovu s výrobnou halou, čo ovplyvnilo materiálovo-konštrukčné prevedenie. Pracovali sme s modulárnymi prefabrikovanými systémami, používali sme najmä suché riešenia, dôležitým kritériom bola flexibilita, vzhľadom na to, že firma sa veľmi dynamicky rozvíja. Všetko toto nás pri tvorbe konceptu veľmi pozitívne ovplyvnilo,“ opisuje prácu na projekte jeden z autorov, architekt Roman Žitňanský.

Odbornú porotu zaujali použité materiály, usporiadanie priestorov, ale aj energia ľudí, ktorá v budove prúdi. „Asi najviac ma zaujal systém práce zamestnancov, ich vnútorný pohyb, myslím tým priestory na samostatnú prácu, ale aj spoločné diskusie v oddelených polootvorených priestoroch na chodbách. Mal som z celej tej vývojovej časti dobrý pocit – pocit pozitívnej energie a chuti zamestnancov tvoriť a vyvíjať,“ uviedol vo svojom hodnotení porotca, architekt Tomáš Bujna.

Španielska architektka Esther Rovira Raurell ocenila najmä pridanú hodnotu dizajnu, a to „v spôsobe, akým umožňuje flexibilitu. Pokúša sa byť otvorený aj k prírode, prírodnej rezervácii aj so svojím super veľkým balkónom.“ Maja Ivanič zo Slovinska hodnotí pozitívne budovu, ale aj jej zadávateľa: „Investor myslí na svojich ľudí. Je to dobrá vizitka majiteľov tejto firmy a posolstvo pre spoločnosť.“

Víťazná budova pribudla v areáli technologického centra GA Drilling ako posledná, preto ju museli navrhnúť tak, aby bola logicky prepojená s ostatnými pracoviskami, ale aj vhodne „zapadla“ do okolitého prostredia na hranici Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Zadanie pre architektov preto nebolo jednoduché.

Ako vznikla myšlienka postaviť práve takéto firemné sídlo, vysvetlil jeden zo zakladateľov firmy GA Drilling Dušan Kočiš: „Vedeli sme, že potrebujeme vybudovať výrobné priestory a zároveň sme ich chceli skombinovať s administratívou. V oboch zložkách máme totiž relatívne veľa zamestnancov a flexibilnú výmenu informácií považujeme za veľmi dôležitú. Rozhodovali sme sa medzi dvomi architektonickými konceptami a mali sme obmedzený rozpočet. Navyše, v návrhu bolo potrebné skĺbiť veľa rôznych požiadaviek kvôli legislatíve, požiarnej bezpečnosti, ale aj akustike, a okrem dostatku zasadačiek sme chceli vytvoriť aj neformálne miesta, kde sa budú ľudia stretávať.“

V budove GA Drilling nájdete okrem štandardného pracovného zázemia veľký coffee corner, knižnicu s posedením, kútik s ping-pongovým stolom aj stolovým futbalom. Vstupné priestory osvetľuje unikátne dielo zložené z reálnych historických prototypov technológie PLASMABIT v kombinácii s edisonovskými žiarovkami od dizajnéra Juraja Výboha. Priľahlý exteriér ponúka nadštandardné možnosti pre voľnočasové aktivity – petangové ihrisko, ale aj vlastné ohnisko s posedením a bylinkovými záhonmi, ktoré si vybudovali samotní zamestnanci.

back to top