Firma GA Drilling urobila ďalší významný krok v napĺňaní svojej obchodnej stratégie v segmente oil&gas.

V roku 2017 sme podpísali Memorandum o porozumení s firmou ALTUS Intervention, ktoré znamenalo začiatok spolupráce na rozvoji poskytovania služieb v oblasti uzatvárania a odstávky vrtov s technológiou PLASMABIT. V apríli sme pristúpili k podpisu spoločnej Dohody o rozvoji technológie.

Cieľom tejto dohody je vytvoriť servisnú alianciu, ktorá bude poskytovať služby uzatvárania a odstávky ťažobných vrtov v britskom regióne Severného mora. ALTUS Intervention bude naším kľúčovým partnerom pre budúce testy na mori, ako aj pre odborný výcvik nášho tímu. Okrem toho sme začali pracovať aj na vývoji viacerých súčastí systému PLASMABIT.

Ide o partnerstvo na základe spoločnej vízie priniesť na trh riešenie, ktoré znamená skokovú zmenu, aby sme významne zlepšili efektívnosť, uspokojili potreby trhu a znížili náklady v tomto priemysle.

back to top