Systém plazmového frézovania GA Drilling prešiel hodnotením najväčšieho akreditovaného certifikačného orgánu a klasifikačného združenia na svete DNV GL, ktoré považuje technológiu za realizovateľnú a vhodnú pre ďalší vývoj a kvalifikáciu.

Správa o realizovateľnosti je nezávislým posudkom práce GA Drilling certifikačným orgánom pre oblasť ťažobného priemyslu. DNV GL hodnotil testy, riziká a podmienky v projekte vývoja technológie PLASMABIT s ohľadom na postup k cieľu.

Výsledky posudzovania nás veľmi tešia. DNV GL vyhodnotilo funkcionalitu systému na základe kontroly dokumentov a workshopov s nami. Hoci je pred nami ešte cesta plná výziev, správa o realizovateľnosti je potvrdením, že sme na dobrej ceste k využitiu technológie na ropnej plošine, uviedol Tomáš Krištofič, Chief Technology Officer a spoluzakladateľ GA Drilling.

back to top