V ťažkej a silnej konkurencii sa nám podarilo získať finančnú pomoc z britského štátneho fondu Innovate UK. Finančnú pomoc sme získali spolu s britskými partnermi, ktorí sú špičkou vo svojom obore. Prečítajte si tlačovú správu britskej University of Brighton:

https://www.brighton.ac.uk/news/2020/brighton-academics-helping-to-explore-how-energy-beneath-us-can-be-sourced

Celý preklad tlačovej správy je nižšie.

Tlačová správa

University of Brighton

5 November 2020

Akademici z Brightonu pomáhajú skúmať, ako sa dá získavať energia pod povrchom Zeme

Vedci z University of Brighton dostali finančné prostriedky z podpornej schémy Innovate UK na testovanie toho, ako môžu vrtáky novej generácie pomôcť pri získavaní udržateľnej geotermálnej energie. Tá by jedného dňa mohla nahradiť fosílne palivá.

V spolupráci so spoločnosťami GA Drilling, MTech-UK Associates a Advanced Analysis získal projekt podporu vo výške 417 599 libier z Fondu pre udržateľnú inováciu (The Sustainable Innovation Fund). Z tejto sumy univerzita získala 102 864 libier na svoju časť projektu, ktorú povedú Dr Konstantina Vogiatzaki a profesor Professor Cyril Crua zo School of Computing, Engineering and Mathematics.

Cieľom projektu je priniesť skokovú zmenu v technológiách geotermálneho vŕtania a podporiť dekarbonizáciu sektoru energetiky po COVID-19. Univerzita ponúkne svoje odborné znalosti uskutočnením štúdií spaľovania pri vysokých tlakoch vo svojom Centre pokročilého inžiniesrstva (Advanced Engineering Centre) a následne odporučí spoločnosti GA Drilling najlepší spaľovací systém pre reálne používaný vrtný nástroj.

Geotermálna energia (teplo pochádzajúce spod povrchu Zeme) je jediný obnoviteľný energetický zdroj využiteľný 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ktorý by mohol reálne vyrobiť dostatočné množstvo energie na nahradenie fosílnych palív. Cesta k nemu je však často blokovaná kvôli komplikáciám, ktoré sa nachádzajú pod povrchom.

Na spodnej časti vrtákov môžu teploty presiahnuť 300 stupňov Celzia, takže vývoj technológie, ktorá by umožnila efektívne preraziť tvrdú horninu nákladovo efektívnym spôsobom, nie je jednoduchý.

Keďže s pribúdajúcou hĺbkou čelia vrtáky aj extrémnemu tlaku (až do 1000 barov), plazmové vrtáky sa ukazujú ako rýchlejší a lacnejší spôsob získavania geotermálnej energie vo väčších hĺbkach. Vďaka nim by sa mohla táto energia stať komerčne rentabilnou.

Dr Vogiatzaki uviedla: “Veľmi sa teším, že budem môcť viesť tento projekt Innovate v spolupráci s GA Drilling. Toto partnerstvo nám umožňuje aplikovať naše pokročilé numerické nástroje vyvinuté pre superkritické kvapaliny v dopravných systémoch na inú oblasť použitia (geotermálne plazmové vŕtanie) a diverzifikovať tak naše výskumné portfólio. Projekt posilňuje naše odhodlanie prepájať akademický výskum a priemysel a podporuje prenos poznatkov medzi týmito dvoma sektormi.“

Igor Kočiš, generálny riaditeľ spoločnosti GA Drilling, uviedol: „Financovanie z Innovate UK a spolupráca s univerzitou posunú vývoj našej vrtnej technológie na vyššiu úroveň technologickej pripravenosti a tým aj o ďalší krok bližšie k dekarbonizácii planéty.”

 “Oceňujeme, že podpora v čase Covid-19 je zameraná na udržateľné riešenia.“

Schéma Innovate UK, ktorá patrí pod program UK Research and Innovation, investuje v nasledujúcich dvoch rokoch až 191 miliónov libier na financovanie samostatných a spoločných výskumných a vývojových projektov ako súčasť Fondu pre udržateľnú inováciu. Cieľom týchto grantových súťaží je pomôcť pri obnove všetkých sektorov Spojeného kráľovstva zasiahnutých následkami pandémie COVID-19.

Fond pre udržateľnú inováciu financuje 1 103 projektov, 1 899 britských podnikov, pričom celková podpora dosahuje viac ako 130 miliónov GBP po celom Spojenom kráľovstve.

Výkonný predseda Innovate UK Dr. Ian Campbell povedal: „V týchto zložitých časoch sme videli to najlepšie z inovácií britských firiem. Pandémia nie je len mimoriadnou situáciou z pohľadu zdravia, ale má vplyv aj na spoločnosť a ekonomiku. Tento projekt je spolu s každou iniciatívou, ktorú Innovate UK podporila z tohto fondu, dôležitým krokom vpred v podpore udržateľného hospodárskeho rozvoja. Každý z podporených projektov zároveň pomáha realizovať ambície pracovitých ľudí.“

 

back to top