GA Drilling bola vybratá do slovenskej podnikateľskej delegácie na fóre CEDF spoluorganizovanom s Google Ventures, aby predstavila prelomovú technológiu PLASMABIT.

Stredoeurópske digitálne fórum, ktoré sa uskutočnilo 26. septembra 2014, spojilo dokopy najdynamickejších technologických inovátorov z krajín Vyšehradskej štvorky V4 (Poľsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko).

Andrej Kiska, slovenský prezident na margo spoločného úsilia V4 povedal „Musíme spojiť svoje sily, aby náš región bolo vidieť v Spojených štátoch, a nie je lepší spôsob, ako to urobiť s podporou globálne úspešných spoločností z nášich krajín.“
Lubomír Zaorálek, český minister zahraničných vecí, za účelom zosilnenia partnerstva v strednej Európe vyhlásil : „Pred 25 rokmi sme sa hrdo postavili za motto – Poďme späť do Európy!. V súčasnosti by bolo vhodnejšie hlásať – Postavme sa do čela Európy!“.

Krajiny V4 tvoria 15. najväčšiu ekonomiku na svete a sú štvrtým najväčším exportérom v rámci Európskej únie. Tri zo štyroch krajín V4 patria medzi 5 najotvorenejších ekonomík v EÚ. Za posledných 10 rokov export krajín V4 rastie trikrát rýchlejšie ako export pôvodných členských krajín EÚ (EÚ-15).

Zvýšovanie povedomia o PLASMABIT technológií medzi komunitou súkromných investorov a technologických investičných fondov v rôznych častiach sveta je kľúčovým elementom PR stratégie
GA Drilling. Priamo v Spojených štátoch tak GA Drilling využila príležitosť komunikovať technologický progres a ostatné úspechy spoločnosti.

Televíznu reportáž z podujatia nájdete na nasledujúcej adrese:
www.tvnoviny.sk/videospravy/televizne-noviny/v20533_televizne-noviny
záložka Inovatívni Slováci

Pozrite nedávnu verejnú prezentáciu GA Drilling
GA Drilling, prémiový sponzor na konferencii Offshore Asset Retirement

back to top