GA Drilling sa stalo členom Decom North Sea, priemyselného fóra operujúceho z Veľkej Británie, ktoré sa pričiňuje o maximilizáciu obchodných príležitosti pri odstávke vrtov v Severnom mori. Zmyslom Decom North Sea je pracovať na odstránení nedostatkov, ktoré sú prítomné v operačnom reťazci pri odstávke vrtov.

Odstávka vrtov v Severnom mori je relatívne nový obchodný segment, pri ktorom sa spájajú operátori a kontraktori do partnerstiev, pričom dochádza k transferu know-how a k minimalizácií potenciálnych rizík. Misia Decom North Sea je vybudovať silný vzťah so zúčasnenými subjektmi a spolu tak čeliť vzrastajúcim výzvam. Fórum cieli svoje aktivity k praktickej priemyselnej podpore za účelom zdokonalenia transferu vedomostí a stimulácie spoločných aktivít v operačnom reťazci.

Rastúce príležitosti v Severnom mori sú katalyzátorom pre zapojenie GA Drilling v prvotriednych priemyselných fórach. Členstvo v Decom North Sea je garantom expertných konzultačných služieb, čo nepochybne napomôže prieniku plného potenciálu prelomovej technológie PLASMABIT a prispôsobeným aplikáciám GA Drilling.

Prečítajte si článok o plazmovom frézovaní v DecomNews a novinku o predstavení v Decom North Sea.

back to top