Dňa 14. júna 2011 sa GA Drilling stalo plnohodnotným členom organizácie European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources (ETP SMR).

 Vďaka nášmu aktívnemu prístupu vo fáze návrhu súčasného ťažobného projektu uznali naše členstvo v skupine High Level. Cieľom ETP SMR je modernizácia a pretváranie dôležitého piliera európskej ekonomiky. Ide o organizácie a firmy pôsobiace v oblasti ťažby ropy, plynu, uhlia, minerálnych zmesí obsahujúcich kovy, priemyselných minerálov, dekoračných kameňov a zmesí, ďalej huty a dodávateľov technológií a strojárenských firiem. ETP SMR nám umožní medzinárodné prepojenie na segment v rámci Európy a jeho transformáciu na vyspelejšiu a udržateľnú úroveň.

Pre viac informácií kliknite na http://www.etpsmr.org/.

back to top