GA Drilling bola menovaná národným víťazom European Business Awards v kategórií britskej obchodnej a investičnej vládnej agentúry UKTI za cenu inovácií (United Kingdom Trade & Investment Award for Innovation).
Súťaž European Business Award počas 8. edície pritiahla viac ako 24 000 spoločností z 33 európskych krajín, z tohto počtu bolo 709 spoločností menovaných národnými šampiónmi, čo ich oprávňuje zúčasniť sa v ďalšom kole súťaže.

Slavomír Jankovič, obchodný riaditeľ GA Drilling vyhlásil: „Sme hrdí, že sme ako národní víťazi boli vybraní reprezentovať Slovensko. Súťaž European Business Awards predstavuje rešpektovanú platformu pre najdynamickejšie spoločnosti v Európe. Teraz sa tešíme na dalšiu fázu tejto súťaže, kde budeme môcť detailnejšie demonštrovať rozvoj našej prelomovej technológie.“

Adrian Tripp, generálny riaditeľ European Business Award povedal: „Gratulácia pre GA Drilling, je to veľká pocta byť menovaný národným víťazom a želáme im veľa úspechov v ďalšom kole.“

Panel porotcov tvorený z európskych biznis lídrov, akademikov, podnikateľov či politikov bude konfrontovaný s videami národných víťazov, a najlepšie z nich ocenia štatútom Ruban d’Honneur. Ocenení štatútom Ruban d’Honneur postúpia do veľkého finále v roku 2015. Všetci národní víťazi sa zúčasnia vereného hlasovania, ktoré rozhodne o verejných víťazoch v každej zúčasnenej krajine.

Pre viac informácií o cenách a víťazoch môžete navštíviť European Business Awards a sledovať twitter @rsmEBA

back to top