Spoločnosť Achilles First Point Assessment schválila našu registráciu v databáze kvalifikovaných dodávateľov. Pre GA Drilling je to príležitosť lepšie pochopiť potreby budúcich zákazníkov a možnosť zlepšovať svoje postupy.

GA Drilling má ambíciu stať sa spoľahlivým partnerom priemyslu, preto sa uchádzal o registráciu FPAL, ktorý je všeobecne používaným overovacím procesom v sektore Oil & gas. „Byť registrovaný v platforme Achilles FPAL je dôležitá súčasť našej orientácie a priebežnej prípravy na prevádzkové podmienky Severného mora. Veríme v transparentnosť vo vzťahu k našim klientom a dodávateľom. Táto platforma nám umožňuje zdieľať informácie otvorene a prispôsobiť služby relevantným potrebám trhu a zároveň identifikovať vhodných poskytovateľov služieb. Ako registrovaný nákupca chceme využiť túto platformu pre budúce obstarávanie, keďže našu prevádzku v UK budeme posilňovať aj naďalej, v priebehu nasledujúcich rokov,“ oznámil Karl Farrow, Commercial Director Business & Strategy GA Drilling.

back to top