Vedenie HR oddelenia v slovenskej technologickej firme GA Drilling od júla 2019 prevzala Soňa Sodoma Lacušková.

Po dlhoročných skúsenostiach v oblasti HR vo sfére energetiky, finančníctva, farmaceutického priemyslu a IT prichádza Soňa do hi-tech firmy, ktorá vyvíja vo svete jedinečnú plazmovú technológiu pre vŕtanie a frézovanie. Vo vyše 120-člennom tíme GA Drilling pracuje takmer sedemdesiat skúsených inžinierov z oblasti prírodných a technických vied a viac ako desiatka expertov s titulom PhD. Ide o špičkový tím odborníkov, z ktorých mnohí majú dlhoročnú prax z oblasti R&D a priemyslu v zahraničí.

Soňa Sodoma Lacušková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Jej pracovná kariéra sa začala už počas vysokoškolského štúdia v spoločnosti GlaxoWellcome (v súčasnosti GlaxoSmithKline), kde sa podieľala na tvorbe personálnych procesov. Od roku 2003 pôsobila v spoločnosti Východoslovenská energetika, člen skupiny RWE Group (dnes Innogy), ako vedúca personálneho rozvoja a organizácie. Ako manažérka ľudských zdrojov pracovala od mája 2005 v spoločnosti Penta Investments.

Od mája 2012 pôsobila ako HR Director v softvérovej spoločnosti Sygic, kde zastrešovala zavedenie procesov v oblasti ľudských zdrojov a internej komunikácie.

back to top