GA Drilling s potešením oznamujeme, že pán Ivan Kočiš, hlavný vedecký pracovník, bude členom okrúhleho stola technologickej platformy geotermálneho panelu na zasadnutí v Bruseli dňa 23. septembra 2014.
Toto podujatie sa bude konať v rámci Európskej konferencie o centrálnom zásobovaní teplom z geotermálnych zdrojov pod projektom GeoDH.
Hlavným cieľom konferencie je informovať o perspektívach a potenciáli centrálneho zásobovania teplom z geotermálnych zdrojov v Európe, ako aj o financovaní, obchodných modeloch a regulácii. Samostatná pozornosť bude venovaná technologickému vývoju. Konferencia sa bude konať v spolupráci s geotermálnym panelom pokrývajúcim Horizont 2020 v pracovnom programe pre rok 2015. Týmto podujatiam bude predchádzať Konferencia o stratégii EÚ pre energetickú bezpečnosť a oblasť klímy 2030.
V prípade Vášho záujmu, neváhajte sa registrovať na oficiálnych stránkach projektu GeoDH. Registrácia je bez registračných poplatkov!

back to top