Krotitelia plazmy je názov vedeckého stánku, v ktorom GA Drilling odprezentuje výsledky svojej práce na Európskej noci výskumníkov 29. septembra v Bratislave. Ako pravidelný účastník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku, GA Drilling opäť predvedie experimenty naživo, ukáže svoju technológiu a jej silu, ale aj najnovšie výsledky svojich experimentov.

Slovenský vynález dokáže riadenou silou elektrickej plazmy horúcej až 5000 °C priniesť lacnejšiu a dostupnejšiu energiu pre všetkých. Vo vedeckom stánku na prízemí Starej tržnice Krotitelia plazmy návštevníkom predvedú reálne vŕtacie a frézovacie hlavy technológie PLASMABIT a jej súčasti. Jedným vystavených z exponátov bude aj prototyp hybridného kábla, ktorý vie chladiť, prenášať energiu a informácie v extrémnom tlaku a teplote niekoľko sto stupňov v hĺbkach Zeme. „Tím našich vedcov osedlal silu plazmy, aby slúžila nám všetkým a pomohla trvalej udržateľnosti na Zemi. Podmanili sme si teplotu Slnka a ukryli ju do hi-tech vrtáku tak, aby maximálne efektívne pôsobila na horninu či kov a dokázala pôsobiť pod vodou aj v tlaku, ktorý je na dne Mariánskej priekopy,“ vysvetlil princíp technológie PLASMABIT Marek Gebura, šéf výskumu a vývoja GA Drilling.

Slovenská firma GA Drilling má 8 rokov skúseností vo výskume. Svoju činnosť rozbehla vďaka vlastným prostriedkom, podpore z grantov, ako aj vďaka súkromným domácim či zahraničným investorom a priemyselným partnerom, ktorých počet rastie. Technológia PLASMABIT je chránená 12 patentmi. „Máme špičkový vedecký tím s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. a 3. stupňa a ponúkame zaujímavé pracovné príležitosti pre vysoko kvalifikované profesie. Darí sa nám získavať Slovákov zo zahraničia späť do krajiny a sme na to hrdí,“ uviedol Igor Kočiš, šéf GA Drilling.

GA Drilling opakovane reprezentuje krajinu na prestížnych medzinárodných podujatiach (EXPO 2015 v Miláne, Olympiáda 2016 v Riu, Predsedníctvo SR v Rade EÚ 2016), Technologické centrum v rozlohe 4000 m2 je pravidelnou zastávkou delegácií z Bruselu, aktuálne je GA Drilling súčasťou oficiálnej prezentácie krajiny na slovenských ambasádach pod hlavičkou „Ideas from Slovakia“.

back to top