GA Drilling sa 18-19 júna 2014 spolu s viac ako 60 vystavovateľmi a 450 delegátmi z celého sveta zúčastnilo vo Viedni medzinárodnej konferencii a výstavy IADC. GA Drilling tak využilo príležitosť na prezentáciu technológie PLASMABIT a jej aplikácií pred takými významnými členmi komunity hĺbkového vŕtania ako je Weatherford, Baker Hughes či National Oilwell Varco.

IADC (Medzinárodná asociácia dodávateľov vŕtania) je fórum pre všetkých zúčastnených v hĺbkovom vŕtaní v rámci petrolejárskeho priemyslu. Konferencie IADC sú odborné podujatia orientované na zásadné problémy, ktorým čelí celý globálny vrtný priemysel. Zároveň umožňujú priamy kontakt s prelomovými technológiami, diskusiu o otázkach zabezpečenia vrtu, bezpečnostných, environmentálnych noriem či o ekonomike priemyslu. Tieto konferencie združujú prevádzkovateľov, regulátorov, dodávateľov hĺbkového vŕtania a servisné spoločnosti. Ako jediná priemyselná asociácia reprezentujúca globálny vrtný priemysel, IADC ťaží zo svojej reputácie medzi vládnymi regulačnými agentúrami a všeobecne so subjektami vo vrtnom priemysle. Členovia IADC tak môžu vplývať na regulácie, štandardy a nariadenia za účelom prispievania k väčšej efektívnosti priemyslu. Na tomto základe sa podarilo vybudovať silné partnerstvo medzi vládnymi regulátormi a medzinárodnými ťažobnými spoločnosťami v rope a zemnom plyne.

Slavomír Jankovič, obchodný riaditeľ GA Drilling povedal:“ Naša účasť na IADC konferencií primárne zvýšila povedomie o našej technológií a dala nám príležitosť komunikovať naše úsilie pri jej rozvoji v rámci spoločných projektov s partnermi v petrolejárskom priemysle. Boli sme potešení, že sme mohli vidieť veľký záujem našich priemyselných partnerov o PLASMABIT technológiu a jej aplikácie.“

Pozrite nedávnu verejnú prezentáciu GA Drilling
GA Drilling, prémiový sponzor na konferencii Offshore Asset Retirement

 

back to top