ITF Technology Showcase privíta 9.marca 2016 v Aberdeen ťažobných expertov na inovácie v priemysle. GA Drilling využije príležitosť prezentovať technológiu PLASMABIT pred významnými ťažobnými operátormi ako BP či ConocoPhillips.

Nosnou témou ITF Technology Showcase je „úloha technológii pri transformácii nákladov a zvýšení efektívnosti“. ITF Technology Showcase je každoročné podujatie zamerané na nové inovácie a technológie v priemysle. V roku 2015 toto prominentné technologické fórum privítalo viac ako 500 návštevníkov, 60 vystavovateľov a 30 rečníkov.

Tomáš Krištofič, technologický riaditeľ GA Drilling vystúpi 9.marca 2016 s prezentáciou „Frézovacia technológia PLASMABIT“ v paneli o uzatváraní nefunkčných ťažobných vrtov. Plánovaný čas prezentácie, ktorú hostí BP a ConocoPhillips je 13:45-15:05. Tomáš Krištofič, CTO, má bohaté skúsenosti v oblastiach ako procesná automatizácia, elektronika a optimalizácia komunikačných systémov pre zachovanie spoľahlivosti zariadení v náročných podmienkach.

Obsahom tohto vystúpenia je plazmová frézovacia technológia, ktorá reaguje na hlavné výzvy v sektore uzatvárania ťažobných vrtov. Technológia PLASMABIT umožňuje rýchlejšiu degradáciu ocele a vyššiu úroveň frézovania v porovnaní s konvenčnými technologickými prístupmi. Táto technológia je označovaná ako prelomová inovácia vzhľadom na výnimočné vlastnosti ako nasadenie technológie bez mohutnej súpravy či hladké odfrézovanie 30-metrovej sekcie z pažnice.

Okrem toho, GA Drilling predvedie svoju prelomovú technológiu na nadväznej výstave, kde môže zvýšiť povedomie o prebiehajúcom technologickom vývoji. Nedávno menovaní členovia Poradného výboru Nigel Jenkins a Iain Pittman sa pripoja k Tomášovi Krištofičovi v stánku GA Drilling (č.36). Nigel Jenkins je nezávislý energetický konzultant zameraný na rastové stratégie. Iain Pittman je skúsený ťažobný inžinier, špecializovaný na implementáciu odborných riešení počas celého operačného cyklu ťažobného vrtu.

Nezisková organizácia ITF dopomohla k realizácii viac ako 200 projektov na ceste od prvotných konceptov až k úplnej komercionalizácii produktov. Víziou ITF je umožniť konzistentné a efektívne plnenie spoločného technologického výskumu a vývoja v priemysle. V skratke, ITF zastrešuje spoločné financovanie vedecko-výskumných projektov, ktoré zodpovedajú súčasnym technologickým výzvam.

Navštívte PLASMABIT!

back to top