Igor Kočiš, generálny riaditeľ GA Drilling bol oslovený ako reprezentant inovatívnych slovenských podnikateľov k vystúpeniu na konferencii Horizont 2020 (nástupca programu FP7), ktorá sa uskutočnila 21.- 22. januára v Bratislave. Horizont 2020, obsahujúci balík 70 mld.€ je nový rámcový program EÚ, zameraný na vedu a inovácie. Igor Kočiš poskytol cez podnikateľskú optiku vlastné postrehy na širokú škálu priležitostí, ktoré generuje nový program Horizont 2020.

Na slávnostnom otvorení konferencie vystúpila s hlavným prejavom európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn a štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba.

Nový rámcový program EÚ v oblasti vedy a inovácií – Horizont 2020 ponúka nové financovanie a príležitosti k nadväzovaniu kontaktov pre organizácie angažujúce sa vo výskume a pre podobne zamerané malé a stredné podniky z členských štátov EÚ.

GA Drilling sa prostredníctvom predkladania vlastných projektov v oblasti vŕtania a výskumu materiálov aktívne zapája do Horizontu 2020 za účelom pozdvihnutia konkurencieschopnosti priemyselných výskumných organizácii v rámci európskeho výskumného priestoru.

Prejav
http://www.youtube.com/watch?v=WJiTxXtV6C0&feature=youtu.be

Pozrite nedávnu verejnú prezentáciu GA Drilling
GA Drilling, prémiový sponzor na konferencii Offshore Asset Retirement

back to top