GA Drilling bola prostredníctvom prémiového sponzorstva významne zastúpená na konferencií Offshore Asset Retirement. Tomáš Krištofič, technologický riaditeľ GA Drilling vystúpil s prejavom o technológií PLASMABIT Milling s využitím pre operácie pri odstávke ropných vrtov.

DecomWorld, globálny poskytovateľ spravodajstva pre ťažobnú komunitu pozval uznávaných odborníkov na odstávku ropných vrtov 17-18 novembra do Aberdeen, Veľká Británia.

Offshore Asset Retirement Conference s podtitulom „Prispôsobte Vašu stratégiu k nákladovo-efektívnemu prechodu od neskorých operácií až po odstávku vrtov“ poskytuje vitálny priestor pre uchopenie najzásadnejšich problémov v programoch odstávky vrtov.

V línií s nedávnou správou Sira Iana Wooda a závažnými faktami predikujucími enormné náklady na odstávku vrtov v priebehu najbližších 10 rokov (18.4mld €, 1.9mld€/rok) práve teraz nastáva kritický čas pre zefektívnenie týchto operácií.

Oficiálna stránka
Offshore Asset Retirement Conference

Môžete nás sledovať
@gadrilling

back to top