Offshore Well Intervention (OWI 2015) pripravuje 16. apríla v Aberdeen (UK) expertné fórum pre špecialistov v oblasti zasahovania do ťažobných vrtov. Tomáš Krištofič, technologický riaditeľ bude prezentovať ostatné úspechy pri vývoji aplikácie PLASMABIT Frézovanie v rámci panelu o Nových technológiách pri zasahovaní do ťažobných vrtov. Predpokladý výstup – 15:30.

Európsky trh zasahovania do ťažobných vrtov je v poslednom čase dynamicky mení, vzhľadom na pokročilý vek ťažobných štruktúr v Severnom mori a rastúcich obáv z neprofitabilnej produkcie pri nízkych cenách ropy. Potreba väčšieho zapojenia dodávateľov zásadne vplýva na rast tohto trhu.

Zoznam panelistov ráta s účasťou uznávaných expertov zastupujúcich ťažobných operátorov, servisné spoločnosti, vlastníkov plavidiel či regulačných agentúr. Ťažobní operátori ako Total, BG Group, Wintershall a Repsol predstavia svoje nedávne projekty a prípadové štúdie. Zo strany servisných spoločností ako Baker Hughes či Schlumberger sa očakávajú príspevky k zlepšeniu efektívnosti pri týchto operáciách.

Cieľom podujatia OWI 2015 je na spoločnom mieste zhromaždiť expernú komunitu, aby prostredníctvom zdieľania nadobudnutých skúsenosti prispela k účinnosti priemyslu pri zasahovaní do ťažobných vrtov. Hlavní aktéri sú si vedomí, že hlavné operácie pri odstavovaní ťažobných vrtov, najmä P&A musia byť koordinované na každej jednej úrovni.

Spojte sa s PLASMABITom na OWI 2015!

back to top