Tomáš Krištofič, technický riaditeľ GA Drilling vystúpil s prejavom na stretnutí členov ITF, ktoré sa uskutočnilo 22.-23. apríla 2014 v Abu Dhábi, Spojené Arabské Emiráty. Podujatie bolo organizované ako výročné stretnutie členov Industry Technology Facilitator (ITF), medzinárodne uznávaného lídra vo vytváraní podmienok pre uľahčovanie kolaboratívneho rozvoja inovatívnych technológií v ťažobnom priemysle.

Tomáš zdieľal praktické skúsenosti z prebiehajúceho spoločného priemysleného projektu PLASMABIT (Joint Industry Project – JIP) v rámci panelu venovanému rastúcim projektom v portfóliu ITF. PLASMABIT JIP nedávno ukončil druhú fázu a momentálne sa presúva do tretej fázy, v ktorej sa prvotné aplikácie zameriavajú na vŕtanie do tvrdých skál a odstraňovanie ocele/P&A. Členské stretnutie ITF v Abu Dhábi dokázalo zhromaždiť viac ako 40 vedúcich spoločností z oblasti ťažby ropy a zemného plynu pochádzajúcich z rôznych časti sveta.

ITF si kladie za úlohu identifikovať globálne technologické výzvy svojich členov a ponúkať efektívne riešenia pri vysporiadaní sa so širokým spektrom vnútropriemyselných problémov. Kľučovou zložkou činnosti ITF je poskytovanie platformy JIP, ktorá je považovaná za efektívny mechanizmus, ktorý podstatne zrýchľuje vývoj nových technológií. GA Drilling naďalej pokračuje v úsilí o začlenenie ďalšich vedúcich spoločností z ťažobného priemyslu do platformy JIP. Členské stretnutie ITF tak poskytlo unikátnu možnosť pre zapojenie ďalších spoločnosti z tohto odvetvia, za účelom posilnenia tejto iniciatívy.

Pozrite nedávnu verejnú prezentáciu GA Drilling
GA Drilling, prémiový sponzor na konferencii Offshore Asset Retirement

back to top