Bratislava, Slovensko – 29. júla 2013 – GA Drilling, spoločnosť vyvíjajúca inovatívne technológie vŕtania, dnes oznámila, že uzavrela technologickú a strategickú investičnú dohodu so spoločnosťou Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO), globálnym lídrom na trhu vysoko presných komponentov pre ťažbu ropy a zemného plynu. Partnerstvo umožní spoločnosti GA Drilling (GA) napredovať vo vývoji patentovanej prelomovej technológie PLASMABIT, ktorá je odpoveďou na hlavné výzvy segmentu vŕtania.

„Sme radi, že partnerstvo s SBO nám umožní urýchliť vývoj našej technológie PLASMABIT „, povedal Igor Kočiš, CEO a zakladateľ spoločnosti GA Drilling. „Toto riešenie má veľký potenciál v oblasti výkonu, účinnosti a ekonomických parametrov pre rôzne vrtné aplikácie. Nie je to len o zvýšení vrtných rýchlostí pre tvrdé geologické podložia, ale aj o významných zníženiach nákladov pre takmer všetky druhy vŕtania, o lepšej stabilite vrtov a zbere dát v reálnom čase.“

Nové získané prostriedky budú použité na podporu rastu GA vrátane tretej generácie plazmatického vrtného zariadenia, konštrukcie novej vrtnej súpravy do väčšej hĺbky a rozšírenia existujúcej partnerskej siete GA. „Rozhodnutie SBO spolupracovať s nami je silným potvrdením výsledkov, ktoré náš tím doteraz dosiahol. Tešíme sa na ďalšiu úzku spoluprácu s SBO s cieľom vyvíjať, vyrábať a testovať nové vrtné riešenia pre našich budúcich zákazníkov. Zapojenie SBO tiež podporí naše zastúpenie v nových geografických oblastiach, ako Severná a Južná Amerika a prinesie nám nové možnosti v spoločných priemyselných projektoch, ktoré rozbiehame s partnermi vo vrtnom priemysle. Tiež nám umožní úspešnú komercializáciu technológie PLASMABIT pre ťažbu ropy a zemného plynu, baníctvo a geotermálnu energetiku“, dodal Igor Kočiš.

O GA Drilling
GA Drilling je technologická spoločnosť vyvíjajúca prelomovú vrtnú technológiu PLASMABIT založenú na vysoko energetickej elektrickej plazme. Technológia PLASMABIT umožňuje vŕtať s konštantne vysokou rýchlosťou, bez potreby výmeny vrtného nástroja a so zvýšenou stabilitou vrtu. Vďaka tomu umožňuje výrazne znížiť celkové vrtné a infraštruktúrne náklady, ako aj celkový čas potrebný na zhotovenie vrtu. Toto je kľúčovým faktorom pri pevninskom vŕtaní, ale ešte viac pri morských vrtoch. GA Drilling po 5 rokoch výskumu a vývoja so 40-členným tímom vo vlastných laboratóriách predviedla vŕtanie pomocou testovacieho prototypu, integrovaného s podpornými technológiami. PLASMABIT umožňuje efektívnu ťažbu ropy a zemného plynu, banské aktivity a úplne nové využitie geotermálnej energie. Spoločnosť GA Drilling úzko spolupracuje s operátormi z oblasti ťažby ropy a zemného plynu a uzavrela kontrakty s kótovanými Forbes2000 spoločnosťami.

O Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
SBO je globálnym lídrom na trhu vysoko presných komponentov pre ťažbu ropy a zemného plynu. Spoločnosť sa zameriava predovšetkým na nemagnetické komponenty pre smerové vŕtanie, produkuje vrtné motory a vŕtacie nástroje a ponúka svojim zákazníkom aj plnohodnotný servis a údržbu. Aktivity SBO zahŕňajú súčasne vývoj špeciálnych vysokopevných nemagnetických ocelí pre ťažobný priemysel a metalurgické operácie, ako aj výrobu vysoko presných komponentov.

Schopnosť riešiť veľmi zložité úlohy spracovania materiálov robí z SBO relevantného partnera pre ďalší vývoj a realizáciu zložitých vrtných technológií. Dcérske spoločnosti SBO sú prítomné vo všetkých hlavných centrách ťažobného priemyslu a sú nezávislými lokálnymi jednotkami. Vedúce postavenie v technológii, kvalite a servise patrí medzi deklarované zámery spoločnosti s tým, že prínos pre zákazníkov je východiskom i cieľom všetkých aktivít SBO.

back to top