Členstvo prinesie nové príležitosti na vytváranie ďalších kontaktov v oblasti odstavovania vrtov, ako aj v iných strategických sférach.

V januári 2020 sa spoločnosť GA Drilling stala členom skupiny NOF ENERGY, jednou z vedúcich organizácií zameraných na rozvoj biznisu, ktoré napomáhajú rozvíjať kontakty a nové možnosti medzi podnikmi v globálnom energetickom sektore. NOF pôsobí v energetickom sektore od roku 1988 a špecializuje sa na podporu podnikania v dodávateľskom reťazci, pričom vytvára cielené prepojenia, vďaka ktorým je energetický sektor jednoduchším miestom pre podnikanie spoločností všetkých veľkostí.

Členstvo v sieti NOF prináša širokú škálu príležitostí pre rozvoj podnikania spoločnosti GA Drilling a zároveň pevne umiestňuje firmu na medzinárodnej scéne, čím dokáže prilákať pozornosť hlavných aktérov v energetickom svete. Za 32 rokov svojej existencie pomohla organizácia NOF budovať vzťahy s prevádzkovateľmi, vývojármi, hlavnými dodávateľmi a ďalšími členmi. Akcie, ktoré organizuje NOF, prebiehajú v rôznych formátoch – od malých stretnutí za okrúhlym stolom až po vysoko hodnotné energetické konferencie a výstavy. S ich podporou sa bude spoločnosť GA Drilling aktívnejšie zapájať do vytvárania cenných kontaktov v energetickom sektore.

„Spojené kráľovstvo hrá dôležitú úlohu v strategickom rozvoji našej spoločnosti. Odvetvia odstavovania vrtov a využívania obnoviteľnej energie sú pre nás kľúčovým zameraním spolu so všeobecným energetickým sektorom v Spojenom kráľovstve. Členstvo v NOF nám poskytuje transparentné spojenie medzi potenciálnymi dodávateľmi a našimi klientmi, s ktorými sa môžeme celoročne stretnúť prostredníctvom tematických podujatí a príležitostí na nadväzovanie takýchto kontaktov,“ uviedol Karl Farrow, Chief Commercial Officer v spoločnosti GA Drilling.

back to top