Partnerstvo s Lead Ventures a Skupinou MOL umožní spoločnosti GA Drilling testovať na ložiskách a komerčne využívať technológiu plazmového uzatvárania ložísk.

Dnes spoločnosť GA Drilling podpísala so spoločnosťou Lead Ventures dohodu o financovaní v objeme 4,2 milióna eur a servisnú dohodu so Skupinou MOL. Lead Ventures, venture kapitálová spoločnosť so sídlom v Budapešti, investovala do GA Drilling fondy Skupiny MOL a maďarskej Eximbanky. Dohoda sprístupní spoločnosti GA Drilling ťažobné vrty na testovanie technológie na uzatváranie vrtov PLASMABIT v reálnych ložiskových podmienkach. Dohoda je významným krokom v komercializácii technológie PLASMABIT, ktorá v porovnaní s tradičnými metódami uzatvárania nevyužívaných vrtov dokáže významne znížiť dopady na životné prostredie, znížiť náklady a skrátiť čas.

GA Drilling je svetovým priekopníkom vo vývoji inovatívnych technológií pre bezkontaktné vŕtanie a frézovanie P&A s použitím vlastného procesu plazmovej dezintegrácie. Táto technológia otvára príležitosti v rámci viacerých sektorov so zameraním na ekologické uzatváranie starých vrtov a ďalšie služby vyraďovania vrtov z prevádzky. Spoločnosť zároveň pokračuje vo vývoji ďalších aplikácií pre vrtné práce v horninovom prostredí, ktoré umožňujú prístup k hlbokej geotermálnej energii, a tiež ťažbu nerastných surovín.

GA Drilling: prvé komerčné využitie na pevnine (onshore), perspektívne v morských podmienkach (offshore)

Cieľom partnerstva s Lead Ventures a MOL je umožniť spoločnosti GA Drilling prvé komerčné využitie technológie pre ropný a plynárenský priemysel a otestovať PLASMABIT v reálnych podmienkach. Súbežne s tým spoločnosť GA Drilling pokračuje v hľadaní strategických partnerstiev s ďalšími ropnými spoločnosťami, ktoré majú morské ťažobné plošiny a podmorské vrty na testovanie technológie PLASMABIT po celom svete.

„Dohoda pre nás predstavuje jedinečnú príležitosť komercionalizovať našu technológiu s významnou spoločnosťou z oblasti ťažby ropy a zemného plynu. Vďaka prístupu k vrtom dokážeme využiť našu technológiu PLASMABIT pre zatváranie vrtov a overiť si jej komerčnú efektivitu pri globálnom nasadení. Dohoda so skupinou MOL završuje zmenu GA Drilling z technologickej spoločnosti na medzinárodne pôsobiacu spoločnosť zameranú na poskytovanie integrovaných služieb pre ropný priemysel. Veľmi si ceníme podporu a dôveru investorov, európske granty pre výskum a vývoj, ako aj pôžičku od slovenskej vlády pre refinancovanie infraštruktúry a rozšírenie priemyselnej spolupráce. Len vďaka prejavenej dôvere a podpore sme dnes mohli urobiť tento významný krok,“ uvideol Igor Kočiš, spoluzakladateľ a CEO GA Drilling.

„Skupina MOL je v rámci svojej Stratégie 2030 pripravená podporovať inovatívne projekty. Jedným z projektov, ktoré MOL považuje za dôležité, je aj technológia slovenskej spoločnosti GA Drilling, preto sa ho rozhodol finančne aj nefinančne podporiť. Technológia, ktorú GA Drilling vyvinul, je zaujímavá pre naše aktivity v oblasti ťažby ropy a chceme ju spoločne uviesť do reálneho života a vyskúšať pri uzatváraní jedného z našich vrtov. Som rád, že sa tento projekt podarilo dotiahnuť do tejto fázy práve na Slovensku, a veríme, že nová technológia aj s naším pričinením bude môcť uspieť v globálnom ropnom odvetví,“ povedal Chief Innovation Officer Skupiny MOL Oszkár Világi.

„Inovatívne riešenie, ktoré vyvinula firma GA Drilling, má potenciál zásadne zmeniť segment energetiky, ktorý je veľmi konzervatívny. Z nášho pohľadu ide o jednu z najsľubnejších inovácií v energetike v regióne strednej Európy. Cieľom Lead Ventures je podporovať také inovatívne firmy, ktoré pre ďalší vývoj ešte potrebujú významnú finančnú podporu, a majú potenciál byť ďalším úspešným príbehom v strednej Európe,“ uviedol Ábel Galácz, zakladateľ a CEO Lead Ventures.

  • GA Drilling MOL Group contract
    Oszkár Világi and Igor Kočiš

Zmluvy podpísali Igor Kočiš, spoluzakladateľ a CEO GA Drilling, Oszkár Világi, Group Chief Innovation Officer, MOL Group, Dr. József Goldfárth, manažér chemikálií & technológií pre ropné polia Skupiny MOL, Péter Vasváry, viceprezident pre priemyselné služby Skupiny MOL, a Ábel Galácz, CEO LEAD Ventures.

V aktuálne otvorenom investičnom kole série „B” firma GA Drilling zazmluvnila viac ako 85 % objemu investícií pre dané kolo. K investorom, ktorí v tomto kole už vstúpili do partnerstva s GA Drilling – Berlin Technologie Holdingu, Slovak Investment Holdingu a americkému investorovi Tedovi Halsteadovi, pribudla Skupina MOL. MOL ako významná európska ropná a plynárenská spoločnosť taktiež s GA Drilling uzatvorila servisnú zmluvu. Tá umožní GA Drilling získať prístup k pevninským ťažobným vrtom. Priamu investíciu Skupina MOL zrealizovali prostredníctvom svojho investičného fondu Lead Ventures, ktorý vznikol v roku 2018. Zostávajúci investorský podiel v GA Drilling v rámci kola série „B” je predmetom prebiehajúcich rokovaní.

O GA Drilling
GA Drilling je hi-tech spoločnosť založená v roku 2008, ktorá vyvinula revolučnú elektrickú plazmovú technológiu s názvom PLASMABIT so zameraním na zmenu globálneho energetického mixu. Technológia PLASMABIT je schopná vŕtať rýchlejšie, hlbšie a lacnejšie ako konvenčné metódy, preto bude schopná poskytovať ekonomicky výhodný prístup ku geotermálnej energii vo viac ako 70 % najľudnatejších oblastí Zeme. PLASMABIT má potenciál radikálne zmeniť aj iné priemyselné odvetvia, ako napríklad uzatváranie starých vrtov v ropnom a plynárenskom priemysle, razenie tunelov, banský prieskum, ťažba nerastov a iné. Jedným zo strategických partnerov spoločnosti GA Drilling je popredný rakúsky technologický líder v oblasti ťažobného priemyslu Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment. V roku 2018 GA Drilling úspešne absolvoval finálové hodnotenie medzinárodnej projektovej súťaže, ktorá sa uchádza o podporu z InnoEnergy – asociácie priemyselných spoločností, zameraných na podporu inovácií v energetike.

O Skupine MOL
Skupina MOL je integrovaná, medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v maďarskej Budapešti. Aktívne pôsobí vo viac ako 30 krajinách, kde disponuje dynamickou medzinárodnou pracovnou silou 26 000 ľudí a skúsenosťami a výsledky, ktoré v sektore získala za viac ako 100 rokov svojej histórie. Prieskumné a výrobné aktivity spoločnosti MOL vychádzajú z viac ako 80 rokov skúseností v oblasti uhľovodíkov. V súčasnej dobe sa výrobnej činnosti realizujú v 8 krajinách a aktíva slúžiace na vyhľadávanie prírodných zdrojov sú k dispozícii v 13 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje štyri rafinérie a dve petrochemická zariadení v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na slovenskom a v Chorvátsku, a vlastnú sieť takmer 2 000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

O Lead Ventures
Lead Ventures je venture kapitálová a private equity spoločnosť v strednej a východnej Európe. Jej poslaním je identifikovať a podporovať najsľubnejšie ventures v regióne strednej a východnej Európy, povzbudzovať podnikateľov, aby inováciami menili zabehnuté priemyselné odvetvia. Lead Ventures disponuje 100 miliónmi eur investovaných Skupinou MOL, najúspešnejšou energetickou spoločnosťou v regióne, a dvoma finančnými inštitúciami, ktoré sa špecializujú na podporu inovatívneho ekosystému – Maďarskej rozvojovej banky (MFB) a Eximbanky. Firma vyhľadáva dynamické tímy, ktoré pôsobia v oblasti progresívnej energetiky, mobility, B2B služieb a softvéru s jedinečnými príbehmi overenými trhom, ktoré majú vynikajúci rastový potenciál a globálny dosah. Lead Ventures poskytuje investície vo výške 2 – 10 miliónov eur, zamerané na cykly financovania A-B. Okrem investícií spoločnosť Lead Ventures využíva svoje odborné znalosti a profesionálnu sieť na podporu rastu svojich portfóliových spoločností.

back to top