Geotermálna energia

Geotermálna energia je jediný obnoviteľný zdroj čistej a nepretržitej energie, dostupnej 24/7/365 (24 hodín denne, 365 dní v roku). Funguje nezávisle od počasia či od striedania dňa s nocou.

Horúce jadro Zeme je najväčšou dostupnou a najtrvalejšou  „batériou“, akú ľudstvo pozná. Je nepretržitým a predvídateľným zdrojom „bezplatnej“ energie, ktorý vydrží minimálne 6 miliárd rokov. Rovnako dostupná ako vrchol Mont Blancu (do 5 km) je pre obyvateľov na 3% povrchu zeme. Bližšie ako na dno Mariánskej priekopy (do 10 km) ju má až 70% najobývanejších častí sveta.

Je taká čistá a kompaktná, že geotermálne elektrárne možno stavať v blízkosti miest. Obrovský potenciál geotermie – v porovnaní s menej spoľahlivými zdrojmi obnoviteľnej energie – však ešte čaká na svoje odhalenie.Najlacnejšia energia vzdialená 10 km je hĺbková geotermálna energia sprístupnená technológiou PLASMABITNaša ambícia sprístupniť geotermálnu energiu kdekoľvek na svete, kedykoľvek a pre každého bola dôvodom pre vznik GA Drilling v roku 2008. Sme prvá a jediná spoločnosť na svete, ktorá vyvíja technológiu pre ultra hĺbkové geotermálne vŕtanie. Vyvinuli sme unikátnu technológiu rotujúceho vysokoenergetického plazmového oblúka, nazvanú PLASMABIT, pre vŕtanie do tvrdých hornín.


Vŕtanie PLASMABIT®

Technológia PLASMABIT využíva vysokoteplotný rotujúci plazmový oblúk, ktorý rozruší bezkontaktne akýkoľvek materiál, vrátane tvrdých hornín. To prináša významné a zásadné výhody v porovnaní s konvenčnými technológiami.

V súčasnosti je hĺbkové vŕtanie pomalé a extrémne drahé. Jeho cena stúpa exponenciálne každým navŕtaným metrom kvôli kontaktu vrtáka s horninou. To spôsobuje výrazné mechanické opotrebenie. Technológia PLASMABIT dokáže rozrušiť akýkoľvek materiál niekoľkonásobne rýchlejšie, s najvyšším výkonom práve v tvrdých horninách vo veľkých hĺbkach.

Vŕtacia hlava PLASMABITu nemá pohyblivé diely, prakticky sa neopotrebúva a nezasekáva. Výkon je možné ovládať v reálnom čase z povrchu zeme a čo je najdôležitejšie, je kompatibilná s existujúcou infraštruktúrou. V porovnaní s konvenčnými metódami prinesie zásadné úspory času aj nákladov. Je bezpečná a ekologická, vyžaduje omnoho menej spotrebného materiálu a mazadiel.

Prvý produkt pre ropný priemysel uvedieme na trh v roku 2019.

Geotermálna kaskáda

Energia z ultra hlbokého geotermálneho vrtu je dostatočná pre efektívnu výrobu elektriny aj priameho tepla. Obe sú využiteľné pre svietenie, kúrenie a chladenie v mestách, v priemyselnej výrobe, sušení, spracovaní potravy, chove rýb a pestovaní zeleniny. Geotermálna energia je lacnou alternatívou pre vykurovanie obydlí, pestovanie plodín aj v chladnejších podnebných pásmach a umožňuje udržateľný rozvoj priemyslu a života komunít. Všetko bez negatívneho vplyv na klímu a zároveň ekonomicky výhodne a bezpečne.

Prevádzka geotermálnej elektrárne je čistá, bez emisií a hluku. Funguje prakticky celá pod zemou. Pre čo najväčšiu efektivitu a využitie lokálnych zdrojov s nepretržitou prevádzkou 24/7 ju možno vybudovať priamo v obci.

Teplo z geotermálneho zdroja dokáže odsoliť morskú vodu, čo znamená lacnejšiu pitnú vodu v oblastiach, v ktorých je jej nedostatok.

Elektrina a priame teplo z geotermálneho zdroja umožňujú efektívnu výrobu vodíka, najčistejšieho paliva pre dopravu budúcnosti, ako aj pre kúrenie.

Geotermálna energia znamená bezpečnosť, nezávislosť, prosperitu a kvalitnejší život.

Spolupráca s priemyslom

GA Drilling víta záujem, podporu a spoluprácu s kľúčovými hráčmi z priemyslu, ktorí by podporili ďalší vývoj a komercializáciu technológie PLASMABIT®. Aj naďalej hľadáme podobne zmýšľajúce organizácie a individuálnych záujemcov, ktorí sa stanú súčasťou nášho vzrušujúceho prevratného projektu. Podrobnejšie informácie si, prosím, vyžiadajte na uvedených kontaktoch.