S radosťou oznamujeme novinku v Geothermal Anywhere – zmenu názvu spoločnosti na GA Drilling. Tento rebranding nasleduje po období expanzie a odráža celkovú transformáciu našej spoločnosti. GA Drilling, ako inovačný líder vo vývoji prelomových vrtných technológií, teraz intenzívne spolupracuje so spoločnosťami v segmentoch ropy a zemného plynu, baníctva a geotermálnej energetiky.

Igor Kočiš, generálny riaditeľ, povedal: „V nadväznosti na veľmi úspešný rok, naše technológie, produkty a trh sa vyvinuli do takej miery, že máme pocit, že Geothermal Anywhere plne neodráža to kto sme.“ Nové logo spoločnosti bolo inšpirované PLASMABIT technológiou s dizajnovými prvkami, ktoré charakterizujú spoločnosť a jej produkty: dynamické, efektívne, presné a účelné. „Naša nová identita pomáha odrážať skutočnosť, že sme zameraní na zaistenie úspešnej komercializácie našich technologických línií pre segmenty ropy a zemného plynu, baníctva a geotermálnej energetiky – takže práve tieto tri farby reprezentujú našu firemnú identitu,“ vysvetlil Igor Kočiš.

„Myšlienkou rebrandingu sme sa zaoberali už od jesene 2012, kedy bolo jasné, že sme sa stali spoločnosťou s širšími technologickými aplikáciami,“ povedal Tomáš Krištofič, technický riaditeľ. „Keď boli naše technológie úspešne testované v októbri, vedeli sme, že už nikdy nebude lepší čas na zmenu názvu. Vzhľadom na pripravované spoločné projekty priemyslu (JIPs) a aktuálne investičné kolo, naša nová firemná identita jasne oznamuje našim existujúcim i potenciálnych partnerom, že zavádzame technológie, ktoré ovplyvňujú celý segment vŕtania,“ uzatvára Tomáš Krištofič.

Od 6.5.2013 bude celý obsah našich webových stránok presunutý na náš nový web na www.gadrilling.com. Tiež akékoľvek e-mailové adresy, ktoré majú súčasní zamestnanci budú nahradené adresami GA Drilling. Stačí teda zameniť príponu geoany.com za príponu gadrilling.com.

Sme veľmi radi, že môžeme prezentovať našu novú značku, ktorá predstavuje naše technológie, riešenia a smerovanie k vrtnému priemyslu.

back to top