Igor Kočiš (generálny riaditeľ GA Drilling) bol vybratý na exkluzívny zoznam TOP 100 inovátorov pochádzajúcich zo strednej a východnej Európy.

Známy think-thank Res Publica, v spolupráci s Google, Vyšehradskym fondom a Financial Times spustili projekt New Europe 100, výber výnimočných osobností, ktorí riadia svetové inovácie vznikajúce v regióne strednej a východnej Európy.

Igor Kočis vyslovil hlbokú vďaku za nomináciu do tejto prestížnej spoločnosti. „Som veľmi potešený, že môžem byť medzi osobnosťami, ktoré budú hrdo reprezentovať celý región. Pri snahe robiť najobyčajnejšie veci nezvyčajne dobre, prispievame k budovaniu tvorivého miesta výnimočnej inovácie a sme potešení, že verejné povedomie o aktivitách GA Drilling rýchlo rastie.

Vyhrávame a efektívne investujeme európske výskumné prostriedky do našej infraštruktúry. Na spomenutom základe sme postavili platformu, vďaka ktorej vieme priťahovať vedúcich priemyselných partnerov, aby sa sen o prelomovom vŕtnom zariadení stal realitou. S plnou dávkou rešpektu sa snažíme o zaradenie našich výskumných stredísk na mapu najprogresivnejších inovatívnych centier vo vrtnom priemysle“

New Europe 100 predstavuje individuality a tímy pôsobiace v širšom regióne strednej a východnej Európy, ktorých spája odvaha a potenciál tvoriť s globálnym dosahom.

TV reportáž je na nasledujúcom odkaze (úsek 27:11 – 30:08)
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=14.10.2014#

Oficiálna webová stránka TOP 100 Inovátorov
New Europe 100

back to top