GA Drilling úspešne podstúpila tri hĺbkové previerky pod dohľadom prestížnych firiem v právnej, obchodnej a transakčnej, finančnej a daňovej oblasti. Due dillingence boli súčasťou investičného kola, v ktorej sa firme podarilo získať úverové financovanie od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

Základom previerok bola správa z posledného investičného kola v roku 2016. Právnu analýzu uskutočnila firma Allen & Overy. Previerku z pohľadu obchodu a transakcií zrealizovala poradenská firma Grant Thornton. Daňový a finančný audit bol v réžii Ernst & Young.

back to top