GA Drilling prezentuje technológiu PLASMABIT na konferencii SPE ICoTA Well Intervention, ktorá sa uskutoční v dňoch 9 – 10. novembra 2016 v Aberdeen, Veľká Británia. V rámci tohto podujatia vystavuje v stánku plazmovú technológiu určenú pre zasahovanie do ťažobných vrtov. Táto udalosť je sprevádzaná výstavou najnovších metód zasahovania do vrtov, inovatívnych technológií a služieb dostupných na trhu. Nosnou témou SPE ICoTA European Well Intervention je „predlžovanie životnosti ťažobných vrtov v Severnom mori pri použití hospodárnych metód zasahovania.“

Iain Pittman, člen Poradného výboru vystúpi 10.novembra 2016 s prezentáciou „Plazmové riešenie pre zjednodušenie procesu uzatvárania nefunkčných ťažobných vrtov.“ Plánovaný čas jeho prezentácie pri účasti expertov z ropných spoločností BP, ConocoPhillips a Total je o 14:45. Iain Pittman je skúsený ťažobný inžinier, špecializovaný na implementáciu odborných riešení počas celého operačného cyklu ťažobného vrtu.

back to top