GA Drilling dostal pozvanie od medzinárodnej organizácie Society of Petroleum Engineers International zúčastniť sa na marcovom podujatí SPE Forum v Haagu a odprezentovať technológiu PLASMABIT. Témou akcie bol vývoj nových trendov v uzatváraní a odstávke vrtov (P&A).

Prevádzkový manažér Irving Marzano prezentoval tému použitia PLASMABITu pri získavaní prístupu do vrtu. Experti na P&A zo strany operátorov a poskytovateľov služieb z celého sveta sa dozvedeli o výhodách našej technológie a navrhli aplikácie na riešenie ťažkých výziev v tejto oblasti.

Vo všetkých krajinách majú odborné inštitúcie veľmi rozdielne záujmy a obávajú sa priesakov a emisií z vrtov. Záujem operátorov sa sústredí predovšetkým na reputáciu a dlhodobú integritu, zodpovednosť, rozpočet a súlad s reguláciou. „Najbežnejšie otázky, na ktoré sa pýtali v súvislosti s frézovaním technológiou PLASMABIT, bolo riziko výbuchu, maximálna hĺbka prevádzky, témy okolo čistenia vrtu a logistických požiadaviek,” vysvetlil Irving Marzano.

Štandardný portlandský cement aj naďalej zásobuje ropný priemysel množstvom úspešných permanentných uzáverov, no prebieha aj množstvo projektov pre optimálnu izoláciu živicami, geopolymérmi, silikátmi, termitmi alebo bizmutom. V komunite sú stále témami účinnosť uzáveru a zátky z hľadiska času, ako aj potreba priebežného monitoring vrtov.

Primárnym cieľom je skonštruovať vrt pre jeho uzatváranie, s dôrazom na jeho medzikružie a eliminovať tak potenciálne kanály pre tok tekutín so zámerom spoľahlivej obnovy pôvodného stavu – prirodzených bariér. Účastníci identifikovali hlavné výzvy pre posun k medzinárodným štandardom pre kvalifikačné testovanie materiálu na uzatváranie vrtov: „Bude zamerané na hydraulické tesnenie z rôznych druhov materiálov a posúdenie ich trvácnosti,” odznelo na podujatí.

back to top