GA Drilling (predtým Geothermal Anywhere) v spolupráci s agentúrou AGEO (Agency for Geothermal Power Engineering) pozývajú na Národný workshop k projektu GEO-DH. . Akcia sa uskutoční 11. októbra 2011 v konferenčnej miestnosti Westend Tower v Bratislave.
Viac informácií o projekte nájdete na stránke http://geodh.eu/.

Podujatie je určené pre riadiacich zamestnancov a tvorcov metodík štátnych orgánov, aby si osvojili správny legislatívny rámec, vedúci zamestnanci miestnych a lokálnych samospráv a orgánov získajú informácie, ako zlepšiť regulačný rámec a zjednodušiť postupy na lokálnej úrovni, vo vzťahu k bankám, potenciálnym investorom a ostatným hráčom na trhu, aby stimulovali investície v sektore.
Workshop je vhodný aj pre národných a lokálnych dodávateľov, projektantov a inštalatérov systémov kúrenia a chladenia (inžinieri, geológovia, technici a správcovia budov), malé a stredné podniky, výrobcom a distribútorom tepla a ich asociáciám, majiteľom a nájomníkom veľkých budov a výchovných a vzdelávacích inštitúcií (univerzity, vzdelávacie centrá).

Workshop je spojený s oficiálnym otvorením Centra pre hĺbkové vŕtanie (Deep Drilling Center), ktoré založila firma GA Drilling.

back to top