Marcové vydanie časopisu InnovOil podrobne predstavuje fungovanie technológie PLASMABIT. Unikátna bezkontaktná technológia PLASMABIT Frézovanie ponúka sekčné frézovanie, ktoré natrvalo môže pozitívne zmeniť pohľad operátorov na náročnú operáciu odstavovania ťažobných vrtov.

InnovOil je technologický mesačník, ktorý vytvára priestor pre zdieľanie myšlienok, expertízy a inovácií naprieč celým ťažobným priemyslom (ropa a zemný plyn). V tomto dynamickom sektore, tak reaguje na nespochybniteľnú potrebu priameho predstavenia inovatívnych spoločností ich budúcim biznis partnerom.

InnovOil pravidelne číta vyše 24 000 odoberateľov v 82. krajinách, pokrývajúc dominantné regióny ťažby ropy a zemného plynu.

Čítajte o nebeskej intervencii! (strana 24)

back to top