Na pozíciu HR manažérky v GA Drilling od 1. augusta 2017 nastúpila Andrea Šalingová, PhD. Prichádza z bankového prostredia, v ktorom v oblasti ľudských zdrojov pôsobila takmer desaťročie.

Andrea má bohaté skúsenosti s agendou vzdelávania a rozvoja, talent managementu, leadershipu, ale aj so spoluprácou s univerzitami a so CSR aktivitami. Absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, postgraduálne štúdium na Universität Bielefeld v Nemecku a na Slovenskej akadémii vied.

back to top