S radosťou oznamujeme, že GA Drilling (bývalé Geothermal Anywhere) v spolupráci s priemyselným partnerom Weatherford začína implementáciu projektu nazvaného „Thermal Vitrification Casing while Drilling technology“. Projekt riešiaci potrebu technologicky a ekonomicky efektívneho spôsobu in-situ vitrifikácie a produkcie paženia z okolitého materiálu je financovaný z Technology Strategy Board (TSB). Tento projekt nám dáva vierohodnosť potvrdenú uznávanou britskou grantovou agentúrou.

Na rozdiel od súčasných technológií, systém kontinuálneho paženia je schopný pracovať paralelne s procesom vŕtania a zabezpečenie štruktúru vrtu a robustnosť pre transportné a prívodné materiály. Hlavným cieľom 6-mesačného projektu je zmapovať potenciál tejto novej technológie. Viac informácií môžete nájsť v oficiálnej tlačovej správe TSB.

back to top