Študenti posledných ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na technických univerzitách sa môžu uchádzať o odbornú prax k svojim záverečným prácam v slovenskej hi-tech spoločnosti GA Drilling. Témy prác sú zverejnené na stránke www.gadrilling.com v časti Novinky.

V odboroch elektronika, elektrotechnika, mechatronika, materiálové a fyzikálne inžinierstvo si záujemcovia môžu vybrať spomedzi štyroch definovaných tém diplomových a bakalárskych prác. Všetky témy sa zaoberajú riešením pre rôzne oblasti vývoja exponenciálnej technológie PLASMABIT. Ide o unikátnu platformu pre hĺbkové vŕtanie elektrickou plazmou, ktorá vzniká práve v slovenskej firme GA Drilling. „Venujeme sa výskumu a vývoju technológie, ktorá nemá v tejto oblasti vo svete obdobu, a tak práca u nás znamená dobrodružstvo a neustále hľadanie nových ciest, ktorými ešte nikto nešiel. Budeme sa tešiť, ak medzi úspešnými riešiteľmi našich zadaní objavíme talenty a možno aj svojich budúcich kolegov,“ uviedol absolvent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Tomáš Krištofič, Chief Technology Officer a spoluzakladateľ GA Drilling.

Technológia PLASMABIT umožňuje zásadnú úsporu času a nákladov v porovnaní so súčasnými technológiami a otvára nové možnosti v ťažobnom priemysle (ropa a zemný plyn), v oblasti geotermálnej energetiky, ako aj v segmente baníctva. Prototyp a všetky komponenty technologickej platformy sa pripravujú na aplikácie vŕtania a frézovania. Tím zložený z 80 profesionálov realizoval prvé plazmové frézovanie pod vodou, ako aj prvé plazmové frézovanie v podmienkach vysokého tlaku a teploty (HP/HT). Zameriava sa na pilotné testy prvých aplikácií, ktoré by mali byť realizované v krátkodobom horizonte. Prvý produkt pre ťažobný priemysel by mal byť uvedený na trh v roku 2019.

Viac informácií o témach záverečných prác nájdete v spoločnosti GA Drilling v tomto letáku (k dispozícii aj na školách), záujemcovia získajú detaily na adrese patrik.novak@gadrilling.com.

back to top