Prelomová technológia PLASMABIT je súčasťou stálej expozície slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne, Taliansko. Toto známe vizionárske fórum je tento rok zastrešené ústrednou témou „Uživiť planétu, energia pre život.“

Hlbinná vrtná technológia PLASMABIT umožňuje efektívny prístup ku geotermálnej energii. Aj pri rastúcej hĺbke dokáže technológia PLASMABIT vŕtať hospodárnym spôsobom. Môže byť nasadená aj v hĺbkach 10 kilometrov, teda v oblastiach vhodných na extrakciu horúcich geotermálnych rezervoárov. Táto prelomová technológia pomáha naštartovať dosiaľ nerozvinutú lokálnu ekonomiku, založenú na geotermálnych zdrojov.

Lokálna ekonomika, založená na geotermálnych zdrojov, známa ako geotermálna kaskáda má potenciál vytvoriť nové pracovné príležitosti. Do geotermálnej kaskády patrí produkcia vodíka, elektrickej energie, priame vykurovanie a chladenie budov, vodné hospodárstvo, wellness či geotermálne teplotné pumpy. V druhej dekáde tohto milénia bude geotermálna energia, vnímaná ako “energia pre život”, hrať oveľa dôležitejšiu úlohu v energetickom mixe rôznych regiónov.

Svetová výstava EXPO 2015 je tento rok v Miláne a trvá od 1.mája do 31.októbra 2015. Očakáva sa, že výstava privíta približne 20 miliónov návštevníkov, ktorí si pozrú pavilóny viac ako 140 zúčastnených krajín.

Pozrite si PLASMABIT IS A GROUND-BREAKER (oficiálna video prezentácia na EXPO 2015)

PLASMABIT naštartoval Geothermániu na sociálnych sietiach – blog, Twitter, Facebook a LinkedIn

back to top