Ako vrtná platforma PLASMABIT® premení geotermálny sektor?

Ku dnešným výzvam pri sprístupnení geotermálnej energie patria vysoké náklady na vŕtanie, nízka efektivita procesu vŕtania vo väčšej hĺbke a dostupnosť geotermálnej energie iba na 3 % povrchu zeme. Inteligentná vrtná platforma PLASMABIT® prekonáva tieto limity s bezprecedentnou spoľahlivosťou.

Každé miesto na zemi môže za pomoci našej unikátnej technológie poskytnúť čistú, cenovo prístupnú a nepretržite dostupnú geotermálnu energiu. Dosiahnutie hĺbky 10 km prináša z vrtu vyššiu produkciu  energie, ako sa pôvodne predpokladalo. Geothermal Anywhere stojí za skratkou „GA“ v názve GA Drilling.

Vrtná platforma PLASMABIT® pozostáva zo štyroch hlavných subsystémov

  • Pulzná plazmová vrtná hlava
  • Podzemné moduly vrtného zariadenia
  • Prenosové vedenie
  • Nadzemné zariadenia s riadiacim systémom

PLASMABIT® je postavený na synergii:

  • patentovanej vrtnej platformy pre práce vo veľkej hĺbke
  • znalostí konvenčného vŕtania z ropného priemyslu
  • najúspešnejších realizácií geotermálnych projektov z celého sveta.

PLASMABIT®  je inteligentná modulárna platforma, ktorá je kompatibilná so štandardne používanými zariadeniami.

Prevratný PLASMABIT®

PLASMABIT

PLASMABIT® udržuje vo veľkej hĺbke lineárnu cenu vŕtania

Vrtná platforma PLASMABIT® má výrazné výhody v nákladoch, výkone, životnosti a vplyve na životné prostredie pri porovnaní s konvenčnou mechanickou vrtnou hlavou v prostredí veľkých hĺbok:

  • Rýchle tempo prieniku cez tvrdé skaly prináša lineárne náklady vŕtania namiesto exponenciálnych → náklady v prepočte na meter vrtu sú rádovo nižšie.
  • Nevyžaduje kontakt alebo rotáciu v materiáli, takže je podstatne menej náchylná na akékoľvek mechanické opotrebenie a tým aj znižuje potrebu pravidelnej výmeny nástroja → drahý čas prestojov sa významne redukuje.
  • Znížené generovanie hluku a ozveny, pod 40dB pri hĺbke väčšej ako 1,000 stôp (300m) → dôležitý faktor pre použitie v oblastiach, kde žijú ľudia.
costs of drilling in depth

Integrované výhody hybridného vŕtania konvenčnou a PLASMABIT®technológiou

Skombinovaním PLASMABIT® riešenia s konvenčne dostupným modulárnym systémom, v spolupráci s partnermi z oblastí inžinierstva, obstarávania a výstavby, PLASMABIT® prinesie geotermálnu energiu z veľkých hĺbok za nízku cenu kdekoľvek na svete.

Princíp technologickej platformy PLASMABIT® je overený
a potvrdený významnými priemyselnými subjektami:

Geothermal anywhere drilling

Schopnosť testovať a počítačovo simulovať testy od nápadu po výrobu

v

Tisíce testovacích vŕtaní cez rozličné materiály s vysokou mierou prieniku

Geothermal anywhere drilling

Potvrdená životnosť pri výkone v prostredí s vysokou teplotou a tlakom

Geothermal anywhere drilling

Overená v due diligence, vykonanej opakovane priemyselnými, bankovými a energetickými spoločnosťami

PLASMABIT® má potenciál urýchliť prechod k čistej technológii vo viacerých odvetviach

Vďaka prístupu k veľmi vysokej teplote v hĺbke, PLASMABIT® odomkne celú kaskádu aplikácií, ktoré premenia geotermálnu energiu na ten najuniverzálnejší, stabilný a najlacnejší zdroj energie na trhu. Naše riešenie pre ultrahlbokú geotermiu umožní miestnu výrobu, sebestačnosť, životaschopnosť a odvráti klimatickú zmenu.

 

Industries Game Changer

Uzavretie a odstavenie ropných vrtov šetrné k životnému prostrediu

Vo svete je 30 000 ropných vrtov na konci svojej životnosti, ktoré musia byť vyradené z prevádzky v nasledujúcich 15 rokoch. Proces odstávky pozostáva z odstránenia kľúčových sekcií pažnice a produkčných rúr a následného uzavretia vrtu na vytvorenie bezpečnej environmentálnej bariéry.

Frézovacia platforma PLASMABIT® dokáže nahradiť potrebu viacerých konvenčných postupov a teda výrazne skrátiť čas a s ním spojené náklady. Ťažobní operátori podporujú GA Drilling svojím know-how, poradenstvom a najmodernejším vybavením.

geothermal energy anywhere

Prieskum a ťažba nerastných surovín

Dopyt po nerastných surovinách rýchlo rastie kvôli  rozširujúcemu sa využitiu batérií a nových produktov.

PLASMABIT® môže zmeniť trh s prieskumom a ťažbou nerastných surovín vďaka získavaniu dát v reálnom čase a unikátnemu 3D mapovaniu.

minerals exploration

Razenie tunelov

Dnešné vysoké náklady pri výstavbe tunelov sú úzko späté najmä s úrovňou produktivity raziacich zariadení.

PLASMABIT®  dokáže zredukovať čas a náklady konvenčného razenia, čím urýchli budovanie novej dopravnej infraštruktúry pre podzemné mestské tunely alebo pre vysokorýchlostný transportný systém hyperloop.

tunnel boring

Ktokoľvek sa môže pridať na našu cestu.
Spojte sa s nami.

Dajte nám príležitosť ukázať vám, ako už dnes môžete začať cestu k efektívnejšiemu a čistejšiemu zajtrajšku. Vášmu osobne, alebo oblasti, v ktorej pôsobíte.

PARTNERSTVO ALEBO INVESTÍCIA

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close