GA Drilling – súkromná high-tech spoločnosť vyvíja prelomovú technológiu frézovania PLASMABIT pre potreby uzatvárania vyčerpaných vrtov. Technológia, založená na pôsobení elektrickej plazmy, dosiahne výraznú úsporu nákladov v tomto segmente. Významní ťažobní operátori nezávisle od seba vyhodnocujú prínos plazmovej technológie v úspore najmenej 35% nákladov.

Ostatným míľnikom v procese vývoja technológie je dosiahnutie plného výkonu vo vysoko-tlakovom a vysoko-teplotnom prostredí, pričom samotné frézovanie prebehlo v bahennom kale pod tlakom 50 Mpa. Dosiahnutý úspech demonštruje účinnosť plazmového frézovania pri odstraňovaní produkčných rúr v reálnom prostredí ťažobných plošín. Prvý test na súši je naplánovaný na koniec roka 2017 s následným testovaním na mori a komercionalizáciou technológie počas roka 2018.

Igor Kočiš, generálny riaditeľ dodáva: „V našom výskumno – vývojovom centre v Bratislave sa striktne držíme vývojového a testovacieho plánu. Naša technológia preukázala funkčnosť a bude čoskoro uvedená na trh odstraňovania vyčerpaných ťažobných vrtov, kde je obrovský dopyt po tomto technologickom riešení. Počas posledných rokov sa nám darilo zabezpečovať potrebné finančné zdroje. Podpora a spolufinancovanie zo strany veľkých ťažobných lídrov by však zrýchlili vývoj celého technologického riešenia. Umožnili by skoršie šetrenie nákladov a odbremenenie daňových platcov v krajinách pri Severnom mori (Spojené kráľovstvo, Nórsko).“


Súčasné frézovacie technológie majú limitovaný priestor na dosiahnutie výraznej úspory nákladov. Je tu preto jasne definovaná potreba využitia prelomových technológii a prístupov v tejto oblasti.

Technológia PLASMABIT je nepochybne takýmto prelomovým riešením. Táto inovácia zjednodušuje celý proces odstraňovania ťažobných vrtov, umožňuje jednoduchší prístup do vrtov a účinné odstránenie produkčných rúr a betónu.

back to top