Grantové projekty

Výskumné projekty

Ako firma sme aktívni v programe Európskej únie Horizont 2020, zúčastňujeme sa cezhraničných a národných projektov a projektov financovaných Štrukturálnymi fondmi EÚ. Realizovali sme nasledujúce výskumné a vývojové projekty:

Investičné projekty

Firma GA Drilling získala návratnú formu financovania z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, z Operačného programu Výskum a inovácie.

SIH – Sovereign fund, Investment into GA Drilling

excellence investment Projects

Naše Centrum Excelentnosti

GA Drilling, a. s. je súčasťou konzorcia partnerov, ktorí sa spoločne v tomto projekte venovali výskumu plazmového vysoko-produktívneho spracovania materiálov a aditívneho vytvárania štruktúr. V rámci projektu sme vytvorili organizačnú štruktúru Centra excelentnosti a zabezpečili sme aj prístrojovú infraštruktúru a personálne kapacity na vykonanie náročných výskumných úloh.

Zobraziť viac informácií
centre of excellence

Verejné obstarávanie

We have no public procurements announced at the moment.

Ktokoľvek sa môže pridať na našu cestu.
Spojte sa s nami.

Dajte nám príležitosť ukázať vám, ako už dnes môžete začať cestu k efektívnejšiemu a čistejšiemu zajtrajšku. Vášmu osobne, alebo oblasti, v ktorej pôsobíte.

PARTNERSTVO ALEBO INVESTÍCIA