Tím expertov zo Slovenska prináša na trh technológiu, ktorá je ekologickým riešením pre viaceré výzvy spojené s klimatickými zmenami. Technológia PLASMABIT dokáže priniesť zásadný zlom v globálnom mixe obnoviteľných zdrojov energie, ako aj významne zmeniť kvalitu života v najchudobnejších regiónoch sveta. Krotitelia plazmy na Európskej noci výskumníkov 2019 v Bratislave predvedú princíp svojej technológie a odkryjú obrovský potenciál energie ukrytej priamo pod našimi nohami.

Cieľom spoločnosti GA Drilling, ktorá technológiu PLASMABIT vyvíja, je sprístupniť geotermálnu energiu, doteraz nedostupnú kvôli extrémnym hĺbkam, v ktorých sa nachádza. Náhrada fosílnych palív inou, ekologickejšou alternatívou je témou už niekoľko rokov. Zatiaľ čo rastie popularita slnečnej a veternej obnoviteľnej energie či batérií, energia z hĺbok zeme má v energetickom mixe stále minimálny podiel. Zatiaľ totiž nie je dostupná natoľko, aby ľudstvo dokázalo využiť jej potenciál. Technológia, ktorá to dokáže zmeniť, a kdekoľvek na svete sprístupniť geotermálnu energiu, vzniká práve na Slovensku.

Cesta z laboratórií do reality
Bezkontaktná plazmová technológia PLASMABIT pre vŕtanie a frézovanie, ktorá na svete nemá obdobu, prešla dlhú cestu vývoja a hľadania správneho konceptu. Počas nej vzniklo niekoľko generácií prototypov a doteraz neexistujúcich učebníc plazmovej fyziky s unikátnym know-how. PLASMABIT má momentálne 23 patentov a jej aplikácia plazmového frézovania je v štádiu testovania pred vstupom na trh.

„Doteraz sme technológiu testovali v simulovaných podmienkach vysokého tlaku a teploty, aké sú v hĺbke niekoľkých kilometrov. Po tom, čo bol náš koncept oficiálne potvrdený ako realizovateľný, sme ešte museli splniť kvalifikačné podmienky, vrátane striktných bezpečnostných a procesných štandardov. To nám otvorilo dvere k servisnej dohode s prevádzkovateľom vrtu a momentálne pripravujeme testy už v reálnych podmienkach. Podobným spôsobom budeme postupovať aj pri uvedení technológie plazmového vŕtania na trh,“ – vysvetlil úroveň technologickej pripravenosti technológie šéf Oddelenia výskumu a vývoja GA Drilling Matúš Gajdoš.

Nezávislosť od uhľovodíkov, aj cesta k pitnej vode
Hoci si to neuvedomujeme, najväčšou batériou na svete je práve planéta Zem. Energia ukrytá pod jej povrchom je čistá a bezpečná. Prevádzka geotermálnej elektrárne je tichá a bez emisií, preto ju možno postaviť aj v blízkosti miest a obydlí. Geotermálna energia je vhodná na výrobu energie, až po kúrenie v rezidenčných oblastiach. Jej široké využitie je známe aj v poľnohospodárstve či v spracovaní potravín. Dá sa využiť aj na výrobu najčistejšieho paliva, vodíka, a pre oblasti s nedostatočnými zásobami pitnej vody je zdrojom energie pre odsoľovanie morskej vody.

Na rozdiel od iných obnoviteľných zdrojov energií, geotermálna energia nie je závislá na počasí. Jej dostupnosť neobmedzuje striedanie dňa s nocou, ani poveternostné vplyvy. Je to energia 24/7/365, jej jedinou bariérou je dnes hĺbka, v ktorej sa na väčšine zemského povrchu nachádza.

Island kdekoľvek na svete?
Známym príkladom, ktorý je pre GA Drilling veľkou inšpiráciou, je Island, krajina na tektonickom zlome, kde sú teploty tristo až štyristo stupňov Celzia len dva-tri kilometre po povrchom zeme. Islandu patrí svetové prvenstvo vo využívaní geotermálnej energie na vykurovanie. Podiel elektriny vyrobenej z geotermálnej energie na Islande dosahuje až dvadsaťpäť percent. Celkový podiel geotermálnej energie na výrobe energií v krajine tvorí až šesťdesiatšesť percent.

Inde vo svete je cesta ju zdrojom geotermálnej energie omnoho náročnejšia. Dostatočné teploty pre výrobu energie z geotermálnych zdrojov sú pod tromi percentami zemského povrchu dostupné v hĺbke päť kilometrov. Omnoho zaujímavejšie však vyzerá geotermálna mapa až v hĺbke desať kilometrov – tu sú teploty tristo a viac stupňov Celzia dostupné až pod sedemdesiatimi percentami zemského povrchu, pričom významné ložiská sa v tejto hĺbke nachádzajú na takmer všetkých kontinentoch (okrem Antarktídy), vrátane mnohých krajín Európy.

„Naša technológia je riešením pre doteraz nerentabilne hlboké vrty práve preto, že je bezkontaktná. To znamená, že neprichádza k mechanickému opotrebeniu na zariadení. Celý proces vŕtania je rýchlejší a plynulejší aj v najtvrdších horninách, a tým pádom bude významne šetriť aj životné prostredie a náklady – do výšky tridsať až päťdesiat percent. Plazmový oblúk, ktorý zariadenie generuje, rozrušuje akúkoľvek horninu, a tá sa rozpadá na drobné čiastočky, s ktorými si vo vrte dokážeme poradiť oveľa ľahšie ako s veľkými úlomkami skál, vznikajúcimi pri bežnom rotačnom vŕtaní,“ vysvetľuje výhody princípu plazmového vŕtania Matúš Gajdoš.

Zakladatelia GA Drilling – (zľava: Tomáš Krištofič, Igor Kočiš, Ivan Kočiš a Dušan Kočiš)

Stánok GA Drilling na Európskej noci výskumníkov 2019 nájdete pod názvom Krotitelia plazmy na už tradičnom mieste – v ľavom rohu na prízemí Starej tržnice v Bratislave. Návštevníci sa môžu tešiť na živé ukážky plazmového vŕtania, skutočnú hlavu a súčiastky PLASMABITu, ako aj model geotermálnej elektrárne.

back to top