Technológia na princípe plazmy pre uzatváranie a odstávku vrtov z dielne GA Drilling bola jednou z tém 7. Európskeho seminára o odstavovaní vrtov v Aberdeene, ktorý sa uskutočnil 28. júna pod hlavičkou SPE, najväčšej celosvetovej organizácie, ktorá združuje inžinierov v oblasti ťažby ropy.

S podporou spoločnosti Westerton (UK) Ltd.a v spolupráci s firmami Wild Well Control a Schlumberger, sa stretli európski operátori, servisné spoločnosti a výrobcovia nových technológií, aby diskutovali o svojich najnovších skúsenostiach s reaktiváciou vrtných zariadení a odstavovaní vrtov. Spoločnosť GA Drilling bola pozvaná spolu s ostatnými inovatívnymi firmami, aby ukázala alternatívne možnosti pre riešenie odstávky vrtov, ktoré sú ekonomické z hľadiska času i nákladov.

Iain Pittman, člen Poradného výboru GA Drilling, zodpovedný za vývoj produktu, prezentoval vlastnosti technológie PLASMABIT, jej výhody a viac ako 35%-nú úsporu času pri uzatváraní vrtu, v porovnaní s metódami frézovania používanými v súčasnosti. „Prezentovať o výhodách technológie PLASMABIT a aktuálneho stavu jej vývoja pred zástupcami ťažobného priemyslu bolo pre nás výbornou príležitosťou. Z diskusií bolo jasné, že zmena je potrebná a že PLASMABIT je nádejnou technológiou, ktorá dokáže byť kľúčom k tejto zmene. Z ďalších diskusií vyplynulo, že PLASMABIT je chýbajúcim článkom na ceste k robustným riešeniam odstávky vrtu bez vrtných súprav,“ zhodnotil účasť GA Drilling na seminári Iain Pittman.

back to top