GA Drilling získalo dlhovú investíciu vo výške 4 mil. € od InnoEnergy. Náročný 8-mesačný hodnotiaci a výberový proces vyvrcholil podrobným panelovým rozhovorom pred výberovou komsiou InnoEnergy v poľskom Krakowe. GA Drilling je jediným projektom z krajín strednej a východnej Európy, ktorý v tomto výbere uspel.

InnoEnergy má zastúpenie v 40 krajinách, v ktorých spolupracuje s viac ako 300 partnermi – s najväčšími priemyselnými firmami ako sú Total, Engie (Gas de France), MOL Group, EDF, ABB; s vedúcimi výskumnými a akademickými centrami a inovatívnymi súkromnými firmami. Ročne investuje približne 100 mil. € do čistejších, lepších a výkonnejších technológií.

Vo výberovom procese posudzovali technickú, finančnú a obchodnú pripravenosť GA Drilling, ako aj stav duševného vlastníctva a štádium pripravenosti na komercializáciu pred vstupom technológie PLASMABIT na trh ťažobného priemyslu. Výsledkom bol pozitívny a silný záujem InnoEnergy investovať a podporiť GA Drilling pri príprave na prvý predaj svojej technológie.
Finančnú schému na podporu inovatívnych a trvalo udržateľných energetických projektov odštartovala InnoEnergy, spoločnosť investujúca do riešení v oblasti energie, čistých technológií, mobility a všeobecne do inteligentných technológií, v roku 2011. Prostredníctvom odborných znalostí, financovania a siete kontaktov, InnoEnergy podporuje komercializáciu produktov a ich uvedenie na medzinárodných trhoch.

„Je to pre nás úžasné ocenenie. Hodnotenie InnoEnergy a ich rozhodnutie potvrdilo našu úroveň pripravenosti vo všetkých zásadných oblastiach, preto sa veľmi tešíme, že môžeme začať spolupracovať s InnoEnergy a jej členmi ako sú Total alebo MOL pri testoch na mori a na súši a pri komercializácii,“ uviedol Igor Kočiš, CEO a spoluzakladateľ GA Drilling.
„Príležitosti na zníženie nákladov a environmentálneho zaťaženia v prevádzkovaní ropných vrtov sú jednoznačne v záujme InnoEnergy, preto sa tešíme na spoluprácu pri uvedení technológie PLASMABIT na trh v čo najkratšom možnom čase,” dodal Jakub Miler, CEO InnoEnergy Central Europe.

Partnermi GA Drilling pri príprave a vývoji aplikácie sú ALTUS Intervention Ltd. (UK) a ropná spoločnosť z regiónu strednej a východnej Európy. Cieľom je dokončiť technológiu plazmového frézovania a sprevádzkovať službu odstávky a uzatvárania ťažobných ropných vrtov. Uzatváranie a odstávka vrtov (well plug & abandonment) tvorí obrovský a rastúci globálny trh. Podľa posledných analýz realizovaných v spolupráci s poprednou ropnou spoločnosťou, plazmová frézovacia technológia PLASMABIT od GA Drilling dokáže ušetriť 40% nákladov v porovnaní s existujúcimi konvenčnými metódami.

 

O GA Drilling

GA Drilling je priekopníkom vo vývoji revolučnej vrtnej a frézovacej technológie na princípe plazmy, PLASMABIT. V spolupráci s uznávanými ťažobnými spoločnosťami a InnoEnergy, GA Drilling prináša elektrickú plazmovú platformu PLASMABIT, ktorá má výhody vo vzťahu k životnému prostrediu, a zároveň umožňuje významné úspory nákladov a času pri odstávke a uzatváraní ťažobných vrtov a v príbuzných aplikáciách.

PLASMABIT dokáže vŕtať rýchlejšie, hlbšie a lacnejšie cez horniny akejkoľvek hustoty.
Hlavnou víziou GA Drilling je sprístupniť skutočne udržateľný a neobmedzený zdroj geotermálnej energie, ktorá je dostupná na 70% povrchu Zeme.
Technológia PLASMABIT dokáže spraviť revolúciu aj v iných sektoroch, vrátane výroby vodíka, stimulácie rezervoárov, odsoľovaní, razení tunelov a v rudnom prieskume.

Spoločnosť má 16 patentov, interný tím viac ako 80 vedcov a inžinierov, získala podporu z 19 grantov EÚ a od strategických partnerov. GA Drilling má centrálu a vlastné technologické centrum v Bratislave na ploche 4000 m2. Okrem toho má svoje zastúpenie vo Veľkej Británii (Aberdeen a Londýn), v Spojených Arabských Emirátoch a v Spojených štátoch amerických.
www.gadrilling.com

O InnoEnergy

InnoEnergy je spoločnosť investujúca do riešení v oblasti energie, čistých technológií, mobility a všeobecne do inteligentných technológií. Prostredníctvom odborných znalostí, financovania a siete kontaktov, InnoEnergy podporuje komercializáciu produktov a ich uvedenie na medzinárodné trhy.

InnoEnergy má zastúpenie v štyridsiatich krajinách, v ktorých spolupracuje s viac ako tromi stovkami partnerov – s najväčšími priemyselnými firmami, vedúcimi výskumnými a akademickými centrami a inovatívnymi súkromnými firmami. Ročne investuje približne 100 mil. € do riešení, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť našej ekonomiky cez čistejšie, lepšie a výkonnejšie technológie.

Za sedem rokov fungovania InnoEnergy investovala do inovatívnych projektov v celkovej hodnote viac ako 2 miliardy €. Vďaka ich podpore uspelo na trhu zatiaľ osemdesiat produktov.
www.innoenergy.com

back to top