Prelomová plazmová technológia sa dostala do pozornosti popredných ťažobných portálov. Offshore Engineer a DecomNews popisujú cestu GA Drilling k rýchlejšiemu frézovaniu za pomoci technológie elektrickej plazmy.

Sila plazmy (Prečítajte si článok v Offshore Engineer)
Pri štandartných frézovacich operáciách za účelom odstránenia nosnej pažnice je potrebné pred nasadením frézovacieho nástroja odstrániť hornú časť vrtu a neskôr vytiahnuť produkčnú rúru. Technológia PLASMABIT bude schopná odstrániť pažnice bez nutnosti vyťahovania týchto mohutných častí vrtu.

Vývoj prelomových technológii (Prečítajte si článok v DecomNews)
GA Drilling ako člen organizácie Decom North Sea je si vedomá výzvam, ktorým momentálne čelí trh uzatvárania ťažobných vrtov. Technológia PLASMABIT práve v tejto oblasti môže priniesť významnú úsporu času a nákladov. Odvodené aplikácie tejto technológie boli pri použití mnohých prototypov už otestované, pričom výskumno-vývojové práce neustále prebiehajú v Technologickom centre spoločnosti.

Pridaj sa k našej vzrušujúcej ceste k odkrytiu neobmedzenej energie. @gadrilling

back to top