Spoločnosť GA Drilling bola ocenená známkou Solar Impulse Efficient Solution za svoju prelomovú technológiu na báze plazmy pre aplikácie geotermálneho hĺbkového vŕtania. PLASMABIT® sprístupní čistú a stálu energiu pod 70 percentami zemského povrchu, pričom nahradí tradičné fosílne palivá. Program #1000solutions založil Bertrand Piccard, prvý človek, ktorý obletel svet v solárnom lietadle, aby tak podporil inovácie, ktoré pomáhajú čeliť environmentálnym výzvam našej doby.

Na udelenie známky „Solar Impulse Efficient Solution“ musela technológia PLASMABIT® od spoločnosti GA Drilling prejsť hodnotením nezávislých odborníkov s najmenej päťročnou praxou v jednej z aplikácií riešenia. Technológiu hodnotili podľa piatich kritérií, ktoré vychádzajú z overených štandardov a zaručujú, že riešenie je uskutočniteľné, ekologické a ziskové.

Geotermálna energia, ako jediný skutočný obnoviteľný zdroj energie s neprerušovanou prevádzkou, je zásadnou odpoveďou na súčasnú globálnu výzvu v oblasti dekarbonizácie. Využívanie ultra hlbokého geotermálneho tepla môže priniesť nielen neobmedzený zdroj energie, ale byť aj finančne atraktívne. Hlavným dôvodom je fakt, že voda s teplotou 400 ° C v hĺbke obsahuje päťkrát viac energie ako voda s teplotou 200 ° C v bežnom plytkom geotermálnom vrte. Hlavnou prekážkou vŕtania do hĺbok boli a sú exponenciálne náklady na vŕtanie od päť kilometrov nižšie, čo robí tieto projekty nezaujímavými – cena energie pre spotrebiteľov už nie je konkurencieschopná v porovnaní s inými zdrojmi. Spoločnosť GA Drilling vyvinula patentovanú plazmovú technológiu na rýchlejšie a tým aj nákladovo efektívnejšie vŕtanie do tvrdých  hornín, ktorá umožní prístup ku hlbokej a ultra hlbokej geotermálnej energii.

Naše riešenie spĺňa všetky kritériá,  definované v podmienkach Solar Impulse Fund. Prinášame lacnú, čistú a stabilnú energiu kdekoľvek, čo je ekologické a ziskové pre štátnu ekonomiku a dodávateľov energie a výhodné pre spotrebiteľov. Po rokoch overovania technológie a po konečnej validácii priemyslom, pracujeme teraz na komerčných pilotných projektoch, ktoré prinesú čistú energiu v “early adopters” krajinách – toto je odpoveďou na kritérium uskutočniteľnosti. Dúfam, že elitná skupina spoločností, združených v #1000 Solutions, ktorej hrdým členom sme sa stali aj my, zlepší udržateľnosť a zdravie našej planéty – zostáva nám už len veľmi málo času, ”- povedal Igor Kočiš, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti GA Drilling.

O známke Solar Impulse Efficient Solution

Jedno z prvých označení pre riešenia s pozitívnym dopadom spájajúcim ochranu životného prostredia a finančnú životaschopnosť. Známka Solar Impulse Efficient Solution sa udeľuje na základe hodnotenia externými nezávislými odborníkmi. V spolupráci s renomovanými inštitúciami, musia riešenia uchádzajúce sa o známku prejsť neutrálnou metodikou hodnotenia, založenou na overených štandardoch. Známka je ocenením pre čisté a ziskové riešenia.

O nadácii Solar Impulse Foundation

Nadácia Solar Impulse Foundation sa zameriava na urýchlenie implementácie čistých a ziskových riešení. Nadácia pomáha aj riadiacej sfére v podnikoch a vládach dosiahnuť environmentálne ciele a prijímať ambicióznejšie energetické politiky, ktoré sú potrebné na to, aby sa čisté a ziskové riešenia dostali na trh. Pokračuje tak v ceste, ako posunúť úspech prvého obletu zeme v lietadle na solárny pohon, ďalej.

back to top