Ekologické uzavretie a odstavenie vrtov

Súčasné zákony na národnej aj medzinárodnej úrovni zaväzujú ropné spoločnosti na celom svete ku zapečateniu vrtov, ktorých produkčný čas uplynul. Aby sa predišlo akýmkoľvek budúcim priesakom z vrtov a z toho vyplývajúcim ekologickým nehodám.

Odhaduje sa, že celosvetovo bude treba odstaviť a uzavrieť zhruba 30,000 vrtov v priebehu najbližších 15 rokov. V mexickom zálive je to približne 4,600 vrtov v mori a v oblasti Severného mora 9000 vrtov na súši a v mori, z ktorých 800 musí byť odstavených v blízkej budúcnosti.

V Európe schválený spôsob zapečatenia vrtov znamená zabezpečiť umiestnenie cementového uzáveru v dĺžke od 30 do 100 metrov vo vhodnom mieste z hľadiska geologického profilu vrtu. Cement by mal zabezpečiť vertikálnu aj horizontálnu nepriepustnosť „od horniny po horninu“.

Aby sme zabezpečili dlhotrvajúcu nepriepustnosť cementového uzáveru, je potrebné odfrézovať produkčnú rúru vo vrte. Súčasné konvenčné frézovacie zariadenia produkujú veľké úlomky, opotrebovávajú a zasekávajú sa, takže vyžadujú veľa opakovaných vstupov do vrtu. Je to pomalý a drahý proces s nutnosťou rôznorodých nákladov na prípravné práce a na obslužné zariadenia.

Prvý test technológie PLASMABIT v reálnych podmienkach pevninského vrtu sa uskutoční v Maďarsku na základe servisnej zmluvy so Skupinou MOL.

Frézovanie PLASMABIT®

Technológia PLASMABIT® môže vo frézovacom procese výrazne zvýšiť nielen jeho efektivitu, ale zároveň aj redukovať celkový rozsah nutných prác a náklady na zariadenia. Najvýznamnejšia je možnosť prevádzkovať zariadenie z jednoduchších a teda lacnejších plavidiel (jack up lift barge, light well intervention vessel). Nie je potrebná ani vrtná súprava vďaka prevádzke PLASMABIT frézovania cez produkčné potrubie.

Technológia tiež eliminuje nutnosť vyťahovania paženia z vrtu.

PLASMABIT® je o 30% rýchlejší ako tradičné metódy frézovania. Odfrézované častice sú drobné a ľahko odstrániteľné; PLASMABIT® frézuje bez priameho kontaktu a preto sa neopotrebováva.

Všetko uvedené znamená, že náklady na uzavretie a odstavenie vrtu môžu byť nižšie o 25% -50% percent v porovnaní s konvenčnou technológiou a v závislosti na type vrtu.

Spolupráca s priemyslom

GA Drilling víta záujem, podporu a spoluprácu s kľúčovými hráčmi z priemyslu, ktorí by podporili ďalší vývoj a komercializáciu technológie PLASMABIT®. Aj naďalej hľadáme podobne zmýšľajúce organizácie a individuálnych záujemcov, ktorí sa stanú súčasťou nášho vzrušujúceho prevratného projektu. Podrobnejšie informácie si, prosím, vyžiadajte na uvedených kontaktoch.