GA Drilling vstupuje do roku 2018 s ďalšími čerstvo udelenými patentmi, čím sa celkový počet zákonne chránených vynálezov firmy na území rôznych štátov sveta zvyšuje na pätnásť.

Patent s názvom „Multimodálne rozrušovanie horniny termickým účinkom a systém na jeho vykonávanie“ (Multimodal rock disintegration by thermal effect and system for performing the method), s platnosťou pre celé územie USA, podaný v roku 2013 cez Svetovú organizáciu duševného vlastníctva (WIPO), nám Americký patentový a známkový úrad (USPTO) udelil 21. novembra 2017.
Európsky patent s názvom „Generovanie elektrického oblúka, ktorý priamo plošne tepelne a mechanicky pôsobí na materiál a zariadenie na generovanie elektrického oblúka“ (Method for generating an electric arc with directly, areally, thermally and mechanically acts on a material, and device for generating said electric arc), podaný v roku 2014 prostredníctvom dohody o patentovej spolupráci (PCT), nám Európsky patentový úrad (EPO) udelil 10. januára 2018, pričom jeho platnosť sa bude po validovaní v jednotlivých krajinách týkať až deviatich európskych štátov – Dánska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Holandska, Nórska, Slovenska, Španielska a Veľkej Británii.

Udelenie ďalšieho patentu sa očakáva už v nasledujúcom polroku.

back to top