V dňoch 22. – 24. marca sa v Bratislave uskutočnilo podujatie Europe and Central Asia Regional Innovation Forum 2018 v réžii Svetovej banky.

Na konferencii zástupcov verejného a súkromného sektora z Európy a strednej Ázie GA Drilling reprezentovala technologické inovácie ako jediná firma zo Slovenska.

Igor Kočiš, CEO a spoluzakladateľ GA Drilling, sa stretol v diskusii na tému financovania inovatívnych firiem od počiatočného štádia existencie až po fázu rastu s riaditeľmi fondov pre výskum a inovácie. Potenciál a aplikácie prelomovej technológie PLASMABIT s ukážkou testu priamo v Technologickom centre GA Drilling predstavili projektový riaditeľ Ľuboš Slovák a vedúci tímu integrácie plazmových generátorov Tomáš Balog.

back to top