Prinášame uhlíkovo-neutrálnu
budúcnosť pre každého

Sme riešením pre lokálny, nezávislý zdroj elektrickej energie, vykurovania, čistej vody a produkcie potravín vo svete, ktorý sa mení.

Pre ochranu našej planéty potrebujeme kompletný balík obnoviteľnej energie.

Spotreba energií v globálnom meradle neustále stúpa a podiel obnoviteľných zdrojov na jej výrobe je aj naďalej nízky. Ani v najbližších 20 rokoch sa neočakáva výrazné nahradenie fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi. Energetická udržateľnosť a klimatická zmena ešte stále nemajú riešenie.

Geothermal energy drilling

Poskytujeme škálovateľné, modulárne riešenia pre produkciu energie s nulovou uhlíkovou stopou.

Geotermálna energia je jediným zdrojom čistej a stabilnej energie, ktorá je dostupná 24/7/365. Funguje nezávisle od poveternostných podmienok alebo 24-hodinového denného cyklu.

Geothermal energy deep-drilling

Čistá, obnoviteľná, všade dostupná.

Geotermálna R/Evolúcia od GA Drilling:

geothermal energy

Prináša chýbajúci element do obnoviteľných zdrojov.

geothermal energy

Zvráti súčasný scenár, smerujúci ku 75% podielu fosílnych palív v roku 2035.

geothermal energy

Ušetrí 30% ročnej globálnej produkcie CO2 v energetike do roku 2040.

geothermal energy

Zaistí ochranu našej planéty a jej vlastným teplom ju nasmeruje na zelenú budúcnosť.

Ktokoľvek sa môže pridať na našu cestu.
Spojte sa s nami.

Dajte nám príležitosť ukázať vám, ako už dnes môžete začať cestu k efektívnejšiemu a čistejšiemu zajtrajšku. Vášmu osobne, alebo oblasti, v ktorej pôsobíte.

PARTNERSTVO ALEBO INVESTÍCIA