Britská investičná, správcovská a poradenská spoločnosť InfraPartners Management (IPM) sa stala novým partnerom slovenskej hi-tech firmy GA Drilling, ktorá vyvíja inovatívnu technológiu pre vŕtanie a frézovanie na princípe bezkontaktnej elektrickej plazmy. Pre IPM je vstup do GA Drilling prvou investíciou v rámci iniciatívy IPM Growth, zameranej na investovanie do popredných technologických spoločností zo strednej a východnej Európy s potenciálom urobiť dieru do sveta.

Cieľom IPM Growth je stať sa investičnou platformou pre veľkých regionálnych a svetových investorov, ktorí sa zaujímajú o technologické spoločnosti s globálnymi ambíciami presahujúcimi hranice strednej a východnej Európy. Svojou prvou investíciou chce IPM pomôcť rozvinúť potenciál unikátnej technológie PLASMABIT a umožniť tak GA Drilling presadiť sa na svetových trhoch. Základom pre vznik GA Drilling bol predpoklad, že tradičné metódy priemyselného vŕtania, ktoré po celé desaťročia odolávali inováciám, sa vďaka najnovšiemu technologickému vývoju dajú významne zefektívniť.

„Vďaka investícii IPM rýchlejšie dosiahneme ďalší stupeň pripravenosti technológie a potvrdenie životaschopnosti prototypu v podmienkach ťažobných vrtov. S IPM sme partnermi nielen vo finančnej oblasti pre získavanie kapitálu predajom akcií a financovanie dlhom, ale spolupracujeme aj v oblasti nových progresívnych materiálov, nevyhnutných pre fungovanie našej technológie PLASMABIT,“ uviedol Igor Kočiš, zakladateľ a CEO GA Drilling, a. s.

V súčasnosti firma disponuje vlastným technologickým centrom v Bratislave v celkovej rozlohe 4000 metrov štvorcových. Okrem Slovenska má GA Drilling zastúpenie vo Veľkej Británii, v Spojených arabských emirátoch a v Spojených štátoch amerických.


Kontakt:
E-mail: media@gadrilling.com
Tel.:
+421 (2) 2092 0100


O GA Drilling

GA Drilling, a. s., je slovenská hi-tech spoločnosť, založená v roku 2008, ktorá vyvíja prelomovú technológiu s cieľom zmeniť budúcnosť na trhu energetiky a vŕtania. GA Drilling v spolupráci s uznávanými ťažobnými spoločnosťami pripravuje technologickú platformu na princípe elektrickej plazmy PLASMABIT, ktorá prinesie zásadný pozitívny dopad pre oblasť ekológie a zdravia, zvýši úroveň bezpečnosti a kvality (SHEQ manažment), ale aj úsporu času a nákladov v energetickom priemysle.
www.gadrilling.com


O InfraPartners Management

IPM je globálna multistrategická spoločnosť, zaoberajúca sa poradenstvom a správou fondov, so sídlom v Londýne a v Bratislave a s regionálnym zastúpením v Číne, Kórei, Turecku a na Guernsey. IPM je autorizovaná a regulovaná britskou Financial Conduct Authority. Zámerom IPM je umožniť investovanie súkromného kapitálu na globálnych trhoch v príbuzných a komplementárnych oblastiach infraštruktúry, technológií a komodít, s možnosťou identifikovania a dosahovania vyššieho zhodnotenia vďaka štrukturalizácii a optimalizácii financií klientov. IPM Growth je prvou iniciatívou svojho druhu pre región strednej a východnej Európy, zameranou na podporu inovatívnych regionálnych spoločností s globálnymi ambíciami a prevratnými technológiami. IPM Growth dopĺňa dlhodobú stratégiu IPM v sektore infraštruktúry, a likvidnejšiu, vysoko výkonnú komoditnú stratégiu, s cieľom vytvoriť vyvážené portfólio investičných príležitostí pre klientov IPM.
www.ipmllp.com

back to top