GA Drilling (predtým Geothermal Anywhere), inovatívny líder vo vývoji vrtných technológií oznamuje dosiahnutie významného míľnika v systéme riadenia kvality – certifikáciu podľa štandardov a odporúčaní ISO 9001:2008.

Po rozsiahlej analýze systému kvality svetovým lídrom v oblasti dohľadu, preverenia a certifikácie – SGS, ktorý je tiež uznávaným orgánom pre globálny benchmark v oblasti kvality a integrity, GA Drilling očakáva postupný proces zlepšovania a napĺňanie spokojnosti zákazníkov a obchodných partnerov.

GA Drilling bola posudzovaná a certifikovaná podľa požiadaviek EN ISO 9001:2008 pre aktivity “Výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov základných surovín a energie, vývoj a aplikácie technológií pre využitie obnoviteľných zdrojov základných surovín a energie a spojenej administratívy“, a je platná od 29. decembra 2011.

Podľa Igora Kočiša, CEO GA Drilling, certifikácia ISO bude mať význam pri spolupráci na medzinárodnom výskume, komerčnom, ako aj akademickom. Podľa neho, certifikácia bude mať zásadný dopad na vytváranie spoločných projektov s priemyslom, kde je požiadavka na inovatívne, ale aj kvalitné technológie. Profesionálny výskum a vývoj vedie k zníženým podnikateľským rizikám, lepším a jasnejším výsledkom, k vyššej organizačnej efektívnosti a k zameraniu sa na zlepšenie výkonu.

Prevádzkový riaditeľ Dušan Kočiš: „Sme hrdí na to, že sme získali certifikát ISO 9001:2008. Vynaložili sme veľké úsilie, aby sme zaviedli to, čo norma ISO 9001 vyžaduje. Uvítali sme proces a používame ho ako nástroj vlastnej kontroly. Sme radi, že môžeme oznámiť, že počas posledného posudzovania sme úspešne obhájili náš systém riadenia podľa požiadaviek ISO štandardov bez akýchkoľvek pripomienok. Nie je dôležité mať certifikát zarámovaný na stene, ale mať snahu a odhodlanie neustále veci vylepšovať k spokojnosti našich partnerov. Náš súlad s ISO 9001 znamená, že s našimi obchodnými partnermi rokujeme profesionálne, s rešpektom a asertívne, čo je významný medzník v posilňovaní hodnoty firmy GA Drilling.”

back to top