Európsky parlament nominoval GA Drilling na cenu SME Star Award v kategórii Inovácie. Ide o výsledok hodnotenia nášho postoja k cezhraničnej spolupráci, konkurencii, ale aj nášho potenciálu a pozitívneho vplyvu na ekonomiku Európskej únie.

Najlepšie regionálne stredné a veľké firmy z Európskej únie nominovali poslanci Európskeho parlamentu v 12 kategóriách súťaže SME Star Award 2018. Stretli sa na slávnostnom odovzdávaní cien 17. októbra v Bruseli.
GA Drilling predstavil svoj program a stav technológie pred členmi výboru SME Europe. Spoločnosť nominoval poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec, ktorý odovzdal ocenenie do rúk zástupcu manažmentu GA Drilling Miroslavovi Zimermannovi: „Ocenenie za inováciu, ktorú prinášame do odvetvia svetovej energetiky, nás veľmi teší. Veríme, že technológia PLASMABIT, ktorú sme vyvinuli, dokáže sprístupniť zdroje čistej obnoviteľnej geotermálnej energie kdekoľvek na svete. Ide nám o špičkový výskum, ktorého výsledkom je technológia s vysokou pridanou hodnotou. Vďaka nej Slovensko získava reputáciu krajiny, v ktorej sa robia svetové projekty. To nám zároveň pomáha udržať mladé talenty doma alebo ich prilákať zo zahraničia späť na Slovensko,” uviedol.

back to top