GA Drilling bola nominovaná v cenách Decommissioning and Abandonment Awards na víťazstvo v kategórii P&A Pioneer. Tieto ocenenia dávajú do popredia prelomové inovácie, ktoré umožňujú dosiahnuť hospodárne odstavovania ťažobných štruktúr. Slávnostné udeľovanie cien Decommissioning and Abandonment Awards pod záštitou DecomWorld sa uskutoční utorok 23. februára 2016 v meste Houston.

Ocenenia DecomWorld reflektujú technologické úspechy, ktoré najvýraznejšie posúvaju priemysel odstavovania ťažobných štruktúr vpred. Uznanie patrí predovšetkým projektom, ktoré preukázali operačnú a technologickú výnimočnosť.

Ocenená frézovacia technológia PLASMABIT je medzi piatimi nomináciami na cenu P&A Pioneer. Táto kategória je vyjadrením inovatívnej technológie, ktorá výrazne prispieva k pokroku na trhu uzatvárania ťažobných vrtov. PLASMABIT preukázal schopnosť čeliť problémom starnúcej infraštruktúry pri minimalizácii potenciálnych bezpečnostných či ekonomických rizík.

Prelomová frézovacia technológia je založená na vysoko-energickej elektrickej plazme. Vysoké teploty elektrického oblúka a generovaná plazma bezkontaktne dezintegrujú kov, horninu ako aj betón. Túto technológiu je možné rýchlo nasadiť pomocou ľahšej infraštruktúry, tvorenej z malých plavidiel pre intervenciu vrtov.

DecomWorld je hlavný poskytovateľ trhového spravodajstva z globálnej komunity odstavovania ťažobných štruktúr. Ich spravodajský servis sa dostáva ku viac ako 15 000 ťažobným profesionálom, najmä v Mexickom zálive, USA. DecomWorld sídli v meste Houston.

 

back to top